,,Radiovlny“ pro Tebe.

Fotografie od Eva Elijas na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Režimy vyhledávání

Radio waves. /For you/

Lubomír Tomik

radio waves,
irreversible inaudible hum wi and also fi network mix,
mixes with the TV signal,
you cut through the jungle of signals and you don't even know it
information
sleds

and empty streets,

only riders on signals,

I say "YOU" through this my dark signals i love you

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

Radiovlny. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

radiovlny,
nenávratné neslyšitelné hučení wi  a taky fi sítí se mísí,
mísí s televizním signálem,
prosekáváš se džunglí signálů a ani o tom nevíš,
informace ,
údery do sanice

a prázdné ulice,

jen jezdci na signálech,

přes něj říkám ,,TY JSI "
Fotografie od Eva Elijas na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Rozkoš“.

Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Tři filmové krásky…

…v podání Luďka Kouřila, olejových barev, dřeva a právě k němu jdu v rámci každodenního cvičení mé pirátské nohy na radu jak, natočit místo zvenku, když nesmím natáčet uvnitř, výzva! Protože Luděk je filmový architekt, věřím , že mi dobře poradí, stejně jako s natáčením v Knihovně v UH.

Krásky budou hrát asi roli v jednom z některých Poet Videích.

Audio zkouška .

Bez úprav, souvisle 5.minut čtení a tvorby básně pro Tebe.

Příprava na zítra, protože k Bohyním nemůžu přijít jen tak.

Hledání rytmu a frázování.Pro mé přátele, i tam venku, anglický překlad sem nedávám schválně, tohle je jen práce v průběhu…ještě není nic definitivní, proto sem nedávám anglický překlad, snad rozumíte.Díky

For my friends out there, I don’t put an English translation here on purpose, this is just work in progress … there’s nothing definitive yet, that’s why I don’t put an English translation here, maybe you understand.Thanks.

Karta na publikaci těchto slov i zvuku je ,,Princ Mečů“

Crowley - princ mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Karet je 78 a jeden Mág navíc .

Příprava.

A znovu a znovu aspoň takhle být s Tebou.

Neumíš si představit….

Karta je ,,Vítězství“….

Crowley - sestka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,

Astrologickým aspektem této karty je Jupiter ve Lvu.

Vítězství nám dává pocit plynulého rozmachu (Jupiter) a vysokého stupně tvořivosti (Lev). Cesta ke každému vítězství vyžaduje tvořivost, ale také poddajnost, jinak není možné vítězství dosáhnout. A to je další aspekt Jupitera ve Lvu. Konečné vítězství neboli duchovní vítězství je takové, jehož výsledek je výhrou pro obě strany a ne pouze pro jedinou. „

Lev.

LVICE-

Jaké slovo je přímo nad hrotem tužky na právě pořízené fotografii.

,,LVICE“

SYNCHRONICITA:
TY JSI.

JSI.

Vítané přerušení…Tess a ,,Svíce II.“

Poněkolikáté procházím verše na zítřejší čtení a najednou se ozve Tess s pokračováním mé básně ,, Svíce“.

Jiný úhel pohledu, proč ne?

Tedy Tess, řekl jsem Ti přece , že KDYKOLI, plním slib, pro mne je to vítané přerušení, přidám Ti k básni ještě fotografii z pexel.com, snad OK-

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

_____________________________________________

Svíce II.

Tess

chládnoucí vosk mne ochutná,
přikryje a
hřeje
hřeje
hřeje

a když ztuhne jsem v té nejkrásnější póze.

______________________________________________

Candles II.

Tess

the cooling wax tastes good to me,
covers a
warms up
warms up
warms up

and when it hardens I am in the most beautiful pose.

____________________________________________________________

Zima je skutečně tady.

První sníh na zahradě.

Ty nikde a čas jen dál a dál a dál , vteřiny, minuty, hodinydnyměsíce…..roky, lusknu prsty a tři jsou pryč.

Ty ještě krásnější.

Vážnější.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního sněhu , aby jsi ho -možná- mohla vidět mýma očima ze střešního okna domu…. je

Crowley - trojka disku
,,Dílo“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1046-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-disk

,,Trojka disků zastupuje schopnost věnovat veškerou svou energii jednomu „dílu“. Představuje vytrvalost a houževnatost, jež musí být doprovázeny jasným vědomím naléhavosti jednotlivých úkolů a zodpovědnosti, která z toho plyne. Tento symbol ilustruje osobní sílu, která spočívá ve schopnosti soustředit se jen na svůj cíl a kterou spoluvytváří i uvědomění si priorit a závazků, což naznačuje pyramida. Tři červená kola symbolizují jednotu mysli, srdce a činů. Jasné vědomí toho, čemu chcete věnovat svou energii a čemu nikoli naznačuje modré světlo v okolí pyramidy. Sama prozářená pyramida ilustruje osobní sílu, která dovoluje zaměřit se na jediný cíl a nenechat se ničím rozptylovat.“

Poet Video pro Tebe : ,,Až budeš chtít.“

Ty.              
lyrics:
When you want.

Lubomír Tomik

if and when you want
give me an idea
at any time

Kamera P.L., píšu, čtu, brnkám, nahrávám, stříhám, zvuk, obraz, kompletuji pro Tebe, stále tajemná.
Ranní Uherské Hradiště.

Karta na Publikaci Poet Videa Pro Tebe je ...karta Crowleyho Tarotu za zvuku jeho hlasu je:
Crowley - 2 - veleknezka
,,Velekněžka“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka