Samozřejmě, v ten nejméně vhodný okamžik odešel…

…diktafon, chystám se si věci na pondělí, nemůžu si dovolit podcenit nic, je to jen jedna šance, čtení na místě, na hranici mezi světy…no a diktafon přestal fungovat, odešel mu disk. Nevím kam šel , ale nechal po sobě jen nefunkční diktafon Phillips a úplně stejný se najednou objevil, v obchodě, jediný,střep štěstí, prostě synchronicita jako řemen,…a protože se osvědčil, když nahrával i v letadle ,toto je jeho zkouška…

…lyrics…
In the hillside.

Lubomír Tomik

Veins hidden in the slopes,
hidden gusts
Time has slowed, stopped,
and  took us
under His wings,


for You.

Karta na publikaci těchto slov která mi vyrazila dech….je :

Crowley - ctyrka disku
,,Moc“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

…TY jsi. To je všechna moc.

Where are you wandering, hermit ?

Kam až se zatouláš, poustevníku?

Lubomír Tomik

zatoulám se mezi slova,
mezi bambusové stvoly a ztratím se znova,

v ranách po životě jen trochu soli, nic zvláštního,

aby jsi mohl potkat slova musíš být poustevník,
milovat však znova,
milovat znova.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx

Where are you wandering, hermit?

Lubomír Tomik

I wander between the words
among the bamboo stalks and I'll get lost again

in the wounds after life only a little salt, nothing special,

in order to meet the words you have to be a hermit
but to love again
to love again.

Poet Video : ,,Mezi zazvoněním odloženého budíku „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 / čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz

Záběry vánočního Uherského Hradiště .
lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Between the snooze alarm.

Lubomír Tomik

we howl together in some city

the shadows of the mustafas flickered through the alleys immersed in darkness

and the lights in the office cubicles into which the city was divided

threw flickering flashes of monitors

we entered the spacious square
and then,

just before the alarm rang in this reality

a very ugly person suddenly appeared
one eye was completely bent to the side
and laughed
until grabbed her belly

You opened your eyes.
High time to get up.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Velekněz „

Crowley - 5 - veleknez

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Viděl jsem Finance v Limě.

Fotografie od Fabio Eckert na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

I saw Finance in Lima.

Lubomír Tomik

I saw the finances being load
on llamas in Lima,
the convoy headed for the mountains

I saw fantasy mules
falling into soaked ravines

I saw an Inca princess
at the end of the cave,
in the dark
she whispered the words ...

"I saw the finances being load
on llamas in Lima "

silence on the slopes,
only flllllllash of the moonlight,

brocades of hopelessness,
without YOU

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRv

Viděl jsem Finance v Limě.

Lubomír Tomik

viděl jsem nakládat finance
na lamy v Limě,
konvoj směřoval do hor

viděl jsem mezky fantazie
padající do promáčených strží

viděl jsem inckou princeznu,
na konci jeskyně,
v přítmí,
šeptala slova...

,,Viděla jsem nakládat finance
na lamy v Limě "

ticho na úbočích,
jen paprrrrrsky měsíčního světla,

brokáty beznaděje
bez Tebe

Fotografie od Clive Kim na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikace čerstvých slov ….

Crowley - princezna mecu
,,Princezna Mečů“ – Tento symbol odráží potřebu nápady realizovat a ne o nich jen mluvit. Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním. Praktické myšlení vyžaduje, aby za odhodláním vyjádřeným slovy následovala konkrétní realizace myšlenky.– Výsledkem je pondělní nečekané čtení na skutečně vyjímečném místě, už jednou jsem tam zažil něco …nepopsatelného, je to něco jako brána mezi dvěma světy.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Po předchozích zkušenostech, mlčeti zlato.

Myslím na letadlo z Nagana.

Epic survival guide. Půlnoční pro Tebe.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

sníh z větví se sype dolů,
když procházíš lesem

pára jde od úst,
obloha je jasná

svítání,
na hřebenech hor,

jak jsme nicotní když čelíme kráse,
dívce,
ženě,
Tobě


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

snow from the branches pours down,
when You walk through the woods

steam comes from the mouth
the sky is clear

dawn,
on the ridges of the mountains,

how insignificant we are when we face beauty,
girl,
woman,
You

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je WOW..ESO DISKů tedy tři šestky tedy

Crowley - eso disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

A mám báseň na čtení v pondělí, na velmi neobvyklém místě, skoro by se dalo řící kouzelném, posvátném, mimo realitu.