O něco později stále s Tebou…

Bath in the attic.  Koupelna v podkroví. Surová právě nahraná báseň pro Tebe, zvukový záznam nesestříhán, několik verzí.
For my friends …lyrics in english is article below. Just change one word….Desserts to ORGANS, in english is original word ,,Desserts“

Rytíř Disků.

Crowley - rytir disku

Jsi neuvěřitelná….

….od rána s Tebou i když ne a pak u kávy na správném místě bez respirátoru v atmosféře jako vystřižené z Evity, hrála v rádiu, v ozvěně, v přítmí , za proskleným výkladem projížděly kolony aut a slova pro Tebe jsou první částí Poet Videa…protože, …. jsi inspirace.

Bath in the attic.

Lubomír Tomik

katana blade,
slipped into the tub

katana blade,
slipped into the tub

bath tub bath tub
full of nirvana

every time i think of You
every time I think of You

You cut me to pieces
organs and circuses.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vana v podkroví.

Lubomír Tomik

ostří katany,
vklouzlo do vany

ostří katany,
vklouzlo do vany

vany vany vany,
plné nirvány

pokaždé když na Tebe pomyslím,
pokaždé když na Tebe pomyslím

rozsekáš mne na kusy,
orgány a cirkusy.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Bath in the attic.

Lubomír Tomik

katana blade,
slipped into the tub

katana blade,
slipped into the tub

bath tub bath tub
full of nirvana

every time i think of you
every time I think of you

you cut me to pieces
organs and circuses.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z vany je : ,,Blázen" . Karta Nula.


,,Na třetí smyčce pupeční šňůry spočívají dva lidé v objetí, což představuje naši schopnost dát svým vztahům nový rozměr."
Crowley - 0 - blazen
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

POET VIDEO pro Tebe : ,, Někdo to byl „

Východ slunce,Staré Město, Medůza a Hemlock na festivalu Josefstadt 2021.Čteno a natočeno ve Studiu Shaark
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lyrics:

It was someone.

Lubomír Tomik

it was someone
someone did it

he didn’t even laugh
when his bones
counted

count his bones,
all his bones,

run your fingers along the edges of the vertebrae,
skin
stretches beautifully

it was someone
someone did it

he didn’t even laugh
when he counted his bones

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ze sbírky ,,Večeře u Minského a další básně“ / 2016/
Piáno a step ze zvukové knihovny BBC , volně použitelné pro neziskové účely.

http://www.shaark.cz/

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je ,,Rytíř Pohárů“

Crowley - rytir poharu

 stanout tváří tvář citu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Mírně sladké víno.

Fotografie od freestocks.org na Pexels.com
Mírně sladké víno. / for Christopher Lee /

Lubomír Tomik

Zákazník se postavil před pult a řekl neochvějně-

,,Mírně sladké víno !"

špičáky se zaleskly v přítmí,

úsměv, chuť po medu, úsměv,
chuť zapomenuté sladkosti,
úsměv,

chuť míst ,
kde se zvedá vítr a prohání se 
ve výškách a roklích,
stínem lesů,
stínem plesů,

úsměv,
když Ti rozerve hrdlo.

Za chvíli se usmíváš též.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Slightly sweet wine.  / for Christopher Lee /

Lubomír Tomik

The customer stood in front of the counter and said

"Slightly sweet wine!"

the canines gleamed in the darkness,

smile, taste of honey, smile
taste of forgotten sweets,
smile,

taste of places,
where the wind rises and runs
in heights and ravines,
shadow of forests,
the shadow of balls,

smile,
when it breaks your throat.

You'll be smiling, too.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta na publikaci slov pro Tebe je ,,Eso Pohárů“

Crowley - eso poharu
,,Eso pohárů je symbolem otevřeného srdce, naplněného čistotou a důvěrou.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar