Býk jménem Lisa.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

...

Líbezně,
Instinktivně,
Sálavě
A něžně

Blednoucí
Ukrytá
Ladná
Lovící


sweetLy,
InStinctively,
radiantly
And tenderly

Fading
Hidden
Graceful
Hunting

Bull.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Trotu na publikaci je …

Crowley - 12 - viselec
Viselec.

,,Je potřeba obrátit svůj svět vzhůru nohama, abychom získali jinou perspektivu a prohlédli tak své omezující zvyky a bloky ve vědomí.“

YEAH.

POET VIDEO pro Tebe : ,,Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " / 2O16 / Pro Tebe.
Natočeno ve Studiu Shaark ve Bzenci.
Zvukový inženýr Pavel Hlavica se postaral o použité efekty.
lyrics:
Read and recorded FOR YOU, LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
She answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove in rain and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

Ve videu použity záběry z Blaníku, magické hory,  tanečních v Uherském Hradišti, kopie křišťálové lebky na výstavě na zámku Holešov, nějak se ocitly vedle sebe, najednou. Proč ne ?

http://www.shaark.cz/

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je ,,Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi
,,Rytíř holí je oddán principu duchovního růstu a vývoje. Je to vidoucí rytíř, který si stojí za svým stanoviskem, bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je. Osedlal si koně JEDNOROŽCE, symbol vize a inspirace, který má vyšší význam a cíl.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

,,Unicorn necklace.“

Právě jsem zabloudil v Ideaspace, Alane, jsem bez ní ztracený.

Fotografie od Zaksheuskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Náhrdelník z jednorožce.

Lubomír Tomik

někdo si dal kolem krku 
náhrdelník z jednorožce

zavázali mi oči,
když to studilo- jeho roh,
 kousky na lněném provaze

zavázali mi oči, když to hřálo bylo to boa z jeho kůže,
v kuse na krku s vůní jeho hřívy

když to čvachtalo a stékalo a zavoněla měď byla to...
ŠVIH !-

hlava se odkutálela.

,,Přiveďte dalšího ! " ozvalo se údolím kde - ŠVIH !-


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv


Unicorn necklace.

Lubomír Tomik

someone put it around  neck
unicorn necklace

they blindfolded me
when it was cold it was his horn,
to pieces on the neck on a linen rope

they blindfolded me when it was warming it was a boa made of his skin,
in one piece on the neck mane

when it clattered and flowed and the copper smelled it was ...
-AX FLICK -

the head rolled.

"Bring another one!" "there was a valley where  -

-AX FLICK-
Fotografie od Elu012bna Aru0101ja na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jednorožčích slov :

Crowley - desitka poharu
Proud spokojenosti vyvěrá z nitra pohárů, které tuto radost vyzařují.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

A Yassy….tomu říkám synchronicita…mám tenhle článek rozdělaný od soboty a ….YES. Ideaspace existuje a bloudění …co kdyby jsme začali pracovat na její mapě, mapě Ideaspace ,kreslím Mapu Kontinentu Jejího Srdce a znovu a znovu se tam ztrácím..je to úžasné.

Ona je Můza.

Jedna z nejstrašnějších básní, Ivan Goran Kovačić…

„Jama“
The poem starts with a striking metaphor of blood replacing both light and darkness as victim’s eyes were plucked out with a knife. That common torture was probably a mere sadism, since the victims were mass-murdered after that anyway:

,,Blood is my daylight and darkness too.
Blessing of night has been gouged from my cheeks
Bearing with it my more lucky sight.
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed
The bleeding socket as if for brain a balm –
While my bright eyes died on my own palm“

…nalezena a zachráněna, ve výboru poezie jugoslávských básníků z roku 1966, ve vyřazené knize, v knihobudce v UH.

Kniha se jmenuje ,,Snímky krajiny poezie“ a báseň ,,Jáma “ napsal https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Goran_Kova%C4%8Di%C4%87

Četl jsem ji poprvé někdy v roce 1992, knihu měla Vojenská Knihovna u praporu Civilní obrany v Bučovicích ,kde jsem sloužil základní vojenskou službu.

Kapela Kryptor ji zhudebnila, song ,,Padesátý v řadě“

Strašné. Stát padesátý v řadě ve frontě do hromadného hrobu…ale i takový je život, nezapomeňme na to.

Někdy smích nestačí.

Někdy je potřeba žít a předávat poselství, aby se hrůza už neopakovala.

Špunty šampaňského.

Champagne plugs.

Lubomír Tomik

warm blood flow,
colored streams and rivers

champagne plugs soared to the heavens
 
and the Zeppelin mantles pierced the Emmental tunnels

hydrogen will warm You up
treacherous creatures,
blood warm stream

will warm You up
blood warm flows
which cannot be hugged.
Špunty šampaňského.

Lubomír Tomik


krve proud teplý,
obarvil potoky a řeky

špunty šampaňského vzlétly k nebesům
 
a proděravěly pláště zeppelínů tunely ementálů

zahřeje tě vodík,
zrádní tvorové,
krví teplý proud

zahřeje Tě ,
krví teplý proud,
který nejde obejmout.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe…je …

Crowley - osmicka mecu
,,Vměšování“ ,,Když si tuto kartu vytáhnete, má vám připomenout, že kdykoli jste ve stavu pochyb nebo zmatku nebo prožíváte vnitřní střet zájmů, nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.“

Dobrá tedy.

Vyčkat.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

…ne. Tento způsob příchodu zimy je….

…poněkud neuvěřitelný.

Realita v níž žijeme, prostě přebíjí jakoukoli představivost, jediné možné vysvětlení -stále jsem v komatu.

Když se probudím budu s Tebou.

Věřím čemukoli.

VŠECHNO je možné.

Nerozumím jedné věci-PROČ má prezident roušku, když je od premiéra a ostatních oddělen tou….skleněnou klecí vitrínou výkladem akváriem skříní plexisklem šíleným hokejovým mantinelem ?