POET VIDEO from Studio Shaark.

Napsáno v roce 2016, čteno a nahráno  na jaře 2021 ve Studiu Shaark, natočeno 24.11.21 tamtéž. www.shaark.cz www.midianpoet.com
Lyrics:

There is always time for a kiss, Lulu thought.

 Lubomír Tomik

 And so she twisted her ass in the slow rhythm of the music,
 rippled hips,
 but it was useless, the bar was empty.

Jukebox finished ,
 She reached into  back pocket and found,
 that didn't even have any money.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / , pro Tebe.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Lulu je : ,,Spravedlnost „

Crowley - 8 - spravedlnost
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Na chvíli ve žraločích čelistech!

http://www.shaark.cz

Další Poet Video se bude odehrávat právě tam, byl jsem na chvíli pozván, chystají se starší alba Master k reedici, proč nevyužít situace, samozřejmě se souhlasem Pavla Hlavici, majitele Studia Shaark, ve Bzenci .

Zatím ale vůbec nevím co se v Poet Videu stane …. musím cvičit, protože bez cvičení nemůžu vůbec chodit, což se jaksi s normálním životem moc neslučuje….ale jsi tady Ty.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov….Čtyři disky…,,Moc“

Crowley - ctyrka disku

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

Vycházková …

…tzv. ,,Bundoška“ , vycházková uniforma České armády, v té době jsem v ní chodil , v pondělí ji dostal darem od sběratele přepestrostí a právě ji vytáhl z pračky.

Šohaj.

Základní vojenskou službu jsem strávil jako starší výpravčí a následně jako náčelník podací stanice…lidově ,, pošťák“ ,1992-1993 v Bučovicích u Brna , do civilu odešel se strašnou radostí a hodností četaře ve výslužbě ,celou jsem ji propsal , najednou se vzpomínka vrátila…fyzicky.

Bundoška.

Prošel.

Fotografie od Rafael Albaladejo na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Prošel.

Lubomír Tomik


prošel zavřenými dveřmi

začal výt


před zavřenými dveřmi

velikosti hrachů až máků


prošel zavřenými dveřmi Tvých snů,

velikost hrachů až máků


odhodlával se a prošel a bylo to včera

nechť vládu převezmou snyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Walked through.

Lubomír Tomik

he walked through the closed door

began to howl


in front of the closed door

the size of peas to poppies


went through the closed door of Your dreams,

the size of peas to poppies


 decided and passed and it was yesterday
let dreams take over the government
Fotografie od Rafael Albaladejo na Pexels.com

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe….

Crowley - osmicka poharu

,,Netečnost“ Osmička pohárů.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1037-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-pohar

,,je tu kladen důraz na to, abychom ctili své vlastní meze a hranice“

Ok.

A dnešní den … ,, Princezna pohárů“.

,,Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět. Princezna pohárů je nestranná v poskytování citové stálosti a věrnosti (želva v lastuře), bez potřeby druhé výměnou za svůj cit vlastnit. Cítí se být se svými city v bezpečí (labuť, která vzlétá nad její hlavou) a je schopná své city, touhy a znepokojení sdělovat srozumitelně, aby byly pochopeny (delfín).

Crowley - princezna poharu
Dvě karty vedle sebe.