The most diverse.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVRVVVVVVVVVVVVV

Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU

Nejrozmanitější . / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

události
slova slohy čas
cesty průkazy pasy
serpentiny koryta v nich řasy

lesy
spadané
listí
úsměvy na Tvé tváři,
mysl čistí


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

The most diverse. / For You /

Lubomír Tomik

events
words styles time
travel passes passports
serpentine
 troughs in them algae

forests
fallen
leaves,
smiles on Your face,
mind cleanses.

VVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je Pět Holí ,,Spor“

WOW.

Zrozena ve Lvu.

POET VIDEO : Ve středu půlkruhu / Pro Tebe /

Účinkují D.O. a L.T. Kamera P.H. Snad se pousměješ. Pro Tebe. V hlavní roli Julia a …. http://www.midianpoet.com Autor obrazu ,,Dívka v červených šatech“ je Luděk Kouřil. Schody jsou skutečné, jde se po nich do kina Hvězda v Uherském Hradišti.
V době kdy byl obraz namalován bylo léto roku 1984 ,v kině probíhala právě Filmová škola.
Výrobce deset let starých, náhodně nalezených figurek firma Neca.
Autor novely Hellbound heart Clive Barker.
Přiliš mnoho ,,v“.

Crowley - princ poharu

Lyrics:

In the middle of the semicircle.
 / Pro Tebe /
Lubomír Tomik

immersed in a sacred spring

immersed in a sacred source of thought

immersed in a sacred source of thoughts of You

when thoughts run down her eyelids,
blinks

outdoor,
outdoor is november.

Karta Crowleyho Tarotu na publikcai Poet Videa je ,,Princ pohárů“

Crowleyho tarot – Malá arkána – Poháry

Crowley – princ poharu
Princ pohárů

MISTROVSTVÍ CITOVÉ TOUHY

Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.

Princ pohárů je milencem, který prožívá a vyjadřuje hlubokou citovou vášeň a jehož v sobě nese každý z nás.

Touha dá srdci vzplanout a pohání nás kupředu. Je to obrázek toho, kdo se nebojí podívat se tváří v tvář své touze a prožít si ji (had v poháru), ale současně je také připraven se toho, po čem tolik touží, vzdát, pokud bude třeba (Princ drží v ruce lotosový květ hlavičkou dolů, připraven jej odhodit).

Mistrovství touhy je současně schopností vzdát se všeho vytouženého, neulpívat na ničem a pokračovat dál ve své cestě.

…Munin.

Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

....Munin.

Lubomír Tomik

silné pěsti,
drtící objetí,
 lana jako paže,
kopyta kozlů,
dust v dusotu

první krůčky
v nové zemi,
opatrné...ne!

zamířit mezi kukuřičné klasy nedohledných polí s bohatou úrodou Tebe

Munin nikdy nezmění směr letu,

nezastaví se,
nemůže

a když po něm pálí z brokovnice,
kličkuje,
mezi broky

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

.... Munin.

Lubomír Tomik

strong fists,
crushing hugs,
 ropes like arms,
goat hooves,
dust in dusotu

first steps
in a new country
careful ... no!

I will go among the corn cobs of inaccessible fields with a rich harvest of You

Munin never changes direction,

won't stop
can not

and when they fires at him from a shotgun,
zigzags between shots

DODODODODODODODODODODODODODODODODODODODOD
Fotografie od Tom Swinnen na Pexels.com

Karty Tarotu na zbytek dnešního dne, publikaci a Tebe, Crowleyho Tarotu jsou

Dnešní den- Luna

Publikace slov pro Tebe- 10 Disků

Ty- Rytíř pohárů

Sestup do hlubin duše.

Bohatství by mělo být sdíleno……………………………………………………….pokud není dán do služeb lásky, ztratí i ten největší poklad svou cenu.

Vyjadřování citů.

Všechno je skutečné.

Zajímavý experiment číslo sedm.

Karta na publikaci těchto slov je …,,Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

….,,bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je.“ … báseň z poslední vydané sbírky ,,Noční stěhováci “ / 2019 / je , symbolicky ,,Queen“ -Královna.

Stačilo by mi jedno slovo, jaká ,,Medová katastrofa“ je, co na ni říkáš, možná jsem Tě urazil.

Zřejmě nejsem hoden.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Fotografie od Hiu1ebfu Hou00e0ng na Pexels.com

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Královna.

Lubomír Tomik

Na bitevním poli Getsemanské zahrady
klesla do omráčených růži.

Tělo přivítáno,
trny fantazií.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ


Queen.

Lubomír Tomik

On the battlefield of the Garden of Gethsemane
She fell into a stunned roses.

The body is welcomed,
thorns of fantasy.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Fotografie od Mariu00e1n u0160icko na Pexels.com

,,Tělo přivítáno trny fantazií“ platí doslova.

Nic jiného nemám.