Hugin and….

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

RaVenRaVenRaVenRaVen

Hugin a....

Lubomír Tomik

sváteční maso,
moudrost,

pro niž se 
chodí
k 

ha
vra
nůmLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Hugin a ....

Lubomír Tomik

holiday meat,
wisdom,

for which
walks

to the 

ra
ve
ns

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci havraních slov za noci…

Crowley - osmicka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Poet Video ,,Ve středu půlkruhu“ audio

Pro Tebe, vážně už nevím co mám udělat…. chybíš mi ale úplně nejvíc.In the middle of the semicircle.
 / Pro Tebe /
Lubomír Tomik

immersed in a sacred spring

immersed in a sacred source of thought

immersed in a sacred source of thoughts of You

when thoughts run down her eyelids,
blinks

outdoor,
outdoor is november.

Plameny ohně.

Fotografie od Little Visuals na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plameny ohně.

Lubomír Tomik

jeden
jeden dva 
jeden dva tři
jeden dva tři čtyři
jeden dva tři čtyři pět 
šest
plameny ohně olizijí nenasytně kotníky,
až řetězy na zemi  
se svezou,
pak zmizí...
zmizíš.Flames of fire.

Lubomír Tomik

one
one two
one two Three
one two three four
one two three four five
six
the flames of fire lick
 the ankles greedily,

until the chains
 on the ground
 come together,
then disappears ...
you will disappear.
Fotografie od Arsham Haghani na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Tarotová karta Crowleyho na publikaci těchto slov je :

Crowley - 2 - veleknezka

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

…jak to ?

CRS

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRS

Lubomír Tomik

Celkem
Rád řeknu
Stolové sloupové hory můžou
Mít neobvyklé obyvatele
Incké princezny
Hromovládné satyry
Acrheopteryxe
I zdivočelé latimérie,


jen jdi.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

CRS

Lubomír Tomik

total
i'd love to say
table pillaR mountainS Can
Have unusual inhabitants
Inca princesses
thunder governMent
Archeopteryx
even wild latimerIa,


just go.
Fotografie od Miles Hardacre na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je :

Crowley - princezna disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Tess : ,,Compressed with smoke.“

Včera jsem přivítal nováčka, dnes Tess poslala první slova…proč ne, tedy předávám slovo Jí:

Zhuštěná kouřem.


Tess

Těla ztěžklá,
zhuštěná kouřem,
potem,
horkem,
dechem,
černou krajkou lemovaná.


Compressed with smoke.

Tess

Body heavy,
compressed by smoke,
sweat,
hot,
breath,
lined with black lace.


The best books

Fotografie od Min An na Pexels.com
Nejlepší knihy. / pro Tebe /

Lubomír Tomik


nejlepší knihy jsou o Tobě,

všechny ty příběhy 
 tváře 
 společné chvíle,

nejlepší knihy jsou o Tobě

a ty , s dobrým koncem,

anebo knihy, 
které žádný konec nemají

když někdo odcválá do západu slunce v dlouhém záběru,


ráno zase vyjde,

jako Ty když otevřeš vyspaná oči

a jsi hladová,
po životě.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxVXXXXXXXXXXX

The best books.

Lubomír Tomik

the best books are about You,

all those stories
 faces
and moments together,

the best books are about You

and those with a good ending,

or those
which have no end

when someone gallops into the sunset in a long shot,


it comes out in the morning again

like You open in the morning sleepy eyes

and You are hungry
after life.

Šestý zajímavý experiment ….

…a karta Crowleyho Tarotu na výběr básně z ,,Mísy vymyšlených ryb“ názvu sbírky básní z roku 2017 je trumfová, šestá….

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Název je podle nikdy nevydané Crowleyho knihy a 6. báseň z ,,Mísy vymyšlených ryb“…

,,právě hraje – She thinks that im iron man ….mirror shows….-

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V stredu si dáme lososa.

Lubomír Tomik

v stredu si dáme lososa,

povedala žena a hodila kus zmrzlého rybího masa do nákupního košíku, prokličkovala k pokladně
na vysokých podpatcích třela stehny o sebe
ve stehenních výškách třela o sebe podpatky

v stredu si dáme člověka,

povedlala lososica a vhodila kus utopence do proudu,
máchla ploutví k pokladně na mělčinách
duhové šupiny pokryté inkoustem Noci
v supermarketu plném planktonu a vyloupaných škeblí
o Ní za chvíli nikdo nevěděl.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

We'll have salmon on Wednesday.

Lubomír Tomik

let's have salmon on Wednesday,

the woman said, tossing a piece of frozen fish into the shopping cart, cringing at the cash register
she rubbed her thighs against her high heels
at heights she rubbed her heels together

lets have a man on Wednesday

said the salmon girl and threw a piece of drowning into the stream,
she fluttered her fins to the cash register in the shallows
rainbow scales covered with ink of the Nights
in a supermarket full of plankton and shelled clams
no one knew about her for a moment.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFF

Fotografie od Vitaliy Mitrofanenko na Pexels.com