Zajímavý experiment V.

,,Veronica a jiné básně “ a už jen Ty, rok 2018.

Crowley - ctyrka holi

Čtyři Hole -,,Uskutečnění “ Nejdřív karta vypadla z balíčku, měl bych ji použít, přesto zamíchám a otočím ji znovu, objeví se , ze 78 karet, znovu ta stejná.

A je to skutečné.

,,Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že něco končí a současně něco začíná.“

Věci.

Lubomír Tomik

věci které skrýváme sami před sebou,
věci které skrýváme sami před sebou

už dávno bolest,
už dávno není skutečná,
plyne jako děj,
co sleduješ z povzdálí,

les hrudních košů
mlází střev
a kapky krve,
útržky zaschlých,
zmačkaných vzpomínek.


Věci.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Things.

Lubomír Tomik

things we hide from ourselves,
things we hide from ourselves

a long time ago pain
it's not real for a long time,
flows like a story,
what are you watching from a distance,

forest of chest and bones
intestinal young
and drops of blood,
dried fragments,
crumpled memories.

Things.
Fotografie od u0418u0433u043eu0440u044c u0426u044bu0431u0443u043bu044cu0441u043au0438u0439 na Pexels.com

Zajímavý experiment IV

,,Večeře u Minského a jiné básně“ a Ty. 2016

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Odvaha“ , Sedmička Holí .

Crowley - sedmicka holi

,,…tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.“

,,U stolu Loly Montez“ nahráno ve Studiu Shaark na a 15.2. 2021 jsem napsal ….

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 At Lola Montez's table.

Lubomír Tomik

 And the girl who is Lola Montez said that evening:
 -I don't understand what you're writing.-

 I looked into her eyes
 and suddenly I saw her walking down the autumn street
 dressed in a coat of sad smiles
 snuggled into her thoughts
 unknowingly digs up the infested leaves
 which then rises around her and swirls
  as if in the eye of a

 hurricane

 beautiful
 will count the prematurely coming darkness
 lightning flashes on the island of Pharos
 unique and charming.

 What it's like to live in the dreams of teenage boys
 contemplating on Beauty?


Natočeno ve studiu Shaark www.shaark.cz a je to to nejlepší, co jsem kdy udělal, tohle…je pro Tebe.
No, tedy tak.
Jen další a další večer s Tebou a bez Tebe.

Zajímavý experiment III.

Rok 2015 a Karta Crowleyho Tarotu ,,Císařovna “ číslo 3 a pod číslem III.

III.

obejmu Tě líbám
jako bych se topil
nedýcháš
a já
z dechu Tvého záhrobního
skoro bych se
opil


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I'll hug you
like I'm drowning
you are not breathing
and I
from the breath of your grave
I almost did
drunk
…celou sbírkou prostupuje přízrak Reanimované irské nevěsty….jako stín.

Poet Synchronicity Video : ,,Neklidné mlčení“ Pro Tebe

Pro Tebe. Synchronicita zachycená náhodně na kameru. http://www.midianpoet.com
lyrics:

Restless silence.

Lubomír Tomik

on the other side of the fire,
infinity of time

inside the flames
Your brightness

inside temperatures,
in which the bones collapse into dust,

You accompany me through the garden, the fallen leaves,
please don't be afraid
Čte D.O. v Opavě a L.T. ve Starém Městě
Napsal L.T.
Kamera L.T
Pokus o melodii L.T.

https://midianpoet.com/2021/11/18/syn…

Zvuky pochází z knihovny BBC, láva stékající po svahu sopky, hořící vietnamská džugle v roce 1969.

Karta na publikaci synchronicity videa je ,,Hvězda „

Crowley - 17 - hvezda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Zajímavý experiment II.

Vybírám ze sbírky básní z roku 2014 ,,Pálená sádra ve tvaru lesní ženy“ a ….sbírka připravena, karty zamíchány a když kartu otočím ,, Mág „

Karta číslo jedna v Crowleyho Tarotu.

První slova byla napsána na hřbitově v Uh.Hradišti…..

V tom horkém odpoledni.

Lubomír Tomik

V tom horkém odpoledni
kroky hřbitovem

nic než patra těl katakomby červů
na chvli chladný zamyšlený

v plesnivém větru zbourány zdi náhroby,mramor padne v prach
prach padne v mramor

dlouhá stráň ošlehaná povětřím
noc víc než myšlenky
které nemůžou najít své mozky a lebky

v tom horkém odpoledni kroky hřbitovem,
jinak nic

4.července 2014,Uh.Hradiště


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

On that hot afternoon.

Lubomír Tomik

On that hot afternoon
steps through the cemetery

nothing but the floors of the worm catacombs' bodies
for a moment cold pensive

in the moldy wind the walls of the tomb are demolished, the marble falls to the dust
dust falls into the marble

a long side weathered by the air
night more than thoughts
who can't find their brains and skulls

on that hot afternoon steps through the cemetery,
nothing else

July 4, 2014, Uh.Hradiště

Tedy Poet Video které zachytilo synchronicitu, vybrat nebo nahrát hudbu , tajemnou….

Zajímavý experiment I.

Abych přišel na jiné myšlenky, z každé vydané sbírky nechám Crowleyho Tarot aby vybrat jednu báseň, přepíši ji v originále, bez úprav, pár poznámek, udržovat mysl , jinak zešílím.

Navždy Alžběta. / 2013 /

Lubomír Tomik

v oku Půlnoci
jdu ve Tvých stopách,
temných komnatách hradu
kradu se za Tebou nahý stín v chodbách zrcadel

milosrdně mi pokyneš
věčné čekání je u konce


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Forever Elizabeth. / 2013 /

Lubomír Tomik

in the eye of Midnight,
I follow in your footsteps,
dark chambers of the castle
a naked shadow is stealing behind you in the corridors of the mirrors

you will mercifully motion to me
the eternal wait is over

PS: Elizabeth je … https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_B%C3%A1thory celý život do Čachtic jezdím,

máme tam rodinu, teď už je to jiná země , Slovensko, úplně slyším hlas :,, Někdy Ti ukážeme , kde je Alžběta pohřbená, my místní to víme!“

Už se to asi nikdy nedozvím, i když, nikdy neříkej nikdy.

PS: o chvíli později..-A KDO MÁ DNES SVÁTEK v ČESKÉ REPUBLICE …… ALŽBĚTA……..

tornádo synchronicit.

První sbírka má třicet tři stran, přes padesát básní….. vyšlo to na Alžbětu.

Zatmění Měsíce …

…se nekonalo, zataženo je úplně všechno, závěsy, žaluzie, obloha, Ty.

K mým uším se dostala demoverze ,,Summer girl“ od Type O Negative, kdyby mohly křičet překvapením, řvaly by, je snad lepší než originál na cd verzi, mimochodem, kdo bude v dubnu na cd vydavatelské firmy? Jeden Tobě známý hlas……. samozřejmě pro Tebe, Tvůj jsem neslyšel už měsíc, taky takové zatmění….hlasu.

Zatmění hlasu.

Lubomír Tomik

držím v rukou Tvou fotografii,

posvátnou relikvii,
zapomínám dýchat,

dusím se,
nasazuji Ti Saturnovy prstence

jsi někde v dálce za mořem plným šarlatu,
na pobřeží pádí bílý kůň pastvinami Tvého zběsilého srdce,

je tanečnicí téhle prázdné chvíle bez Tebe,
je v mlze šmouha,

rychlý jako bolest,
rychlý jako touha,

střih,
bitevní pole,
střih,
bílý kůň,
střih,
vyhřeznuté vnitřnosti,

na hostině černé dámy sladkosti a my ji hledáme a stejně minem,
Ona si nás najde sama.

Některé už našla a zas je nechala jít,
zatmění Měsíce, Tebe, šerosvit.
Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com
Voice eclipse.

Lubomír Tomik

 hold Your photo in my hands,

sacred relic,
I forget to breathe

I'm choking,
I'm putting on Saturn's rings on Your fingers

You are somewhere in the distance beyond the sea full of scarlet,
a white horse is running on the shore through the pastures of Your furious heart,

the dancer of this empty moment without you,
there is a smudge in the fog,

fast as pain
fast as desire

shear,
battlefield,
shear,
White horse,
shear,
protruding entrails,

at the feast of the black lady sweets and we are looking for her and still miss,
She will find us herself.

She had already found some and let them go again,
lunar eclipse, You, chiaroscuro.


Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,Mír" Dvojka Mečů...

Crowley - dvojka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee
Fotografie od Dids na Pexels.com