Na demonstraci v Uherském Hradišti proti Covidu….

Slovo ,,kauflandíčky “ není z mé hlavy, je z úžasné knížky od neuvěřitelného člověka, kterou jsem dnes dočetl, nechci ji tahat do článku o demonstraci, proto neuvádím autora a název, takhle živě by se měly psát všechny knihy.

Též použití přirovnání současné situace k druhé světové válce, koncentračním táborům a zabíjení lidí je…přinejmenším nemístné.

Možná jsem stále ještě v komatu a když se probudím, vše bude jako dříve, tenhle sen je …dost zvláštní.

Karta Crowleyho Tarotu na tenhle zvláštní článek je ….HA ! ,,Chtíč“!

Crowley - 11 - chtic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem. Nebo pocítíte potřebu dořešit se zrozenci ve Lvu (21. července – 21. srpna) některé záležitosti z minulosti.“

,,Zrozenci ve Lvu mohou být zrcadlem vaší tvořivosti, která má potřebu se volné projevit.“

Ano, ano,ano, Velká Šelma.

Ta nejkrásnější a nejdravější.

Poet Video ,,Odbíjel rukama čas“

Rukama odbíjel čas E.A.Poe. Natočil P.L.

Lyrics:

Time struck with his hands.

Lubomír Tomik

„He was looking right in front of him,
he made a soft buzzing sound
and time struck with his hands. „

How I would like to take that bus
and see you beating time with hands.
Whipping by sea onions can begin!

Zvuk nahrán na jaře 2021 ve Studiu Shaark ve Bzenci
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/“
Konec je nepovedená zvuková nahrávka z dneška, použití je úmysl.
Někdy je potřeba se zasmát. Opakoval jsem několik minut slovo,, jeseter“ při nahrávání a rýmy se objevovaly až najednou….

http://www.shaark.cz/ https://www.zivavodamodra.cz/

Crowley - kralovna holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

vědomí cíle…. znovu, ano.

Ty.

Není nic jiného.

Za chvíli na demonstraci.

Jsem naživu.

Až ztratíte všechno, pochopíte, jednou.

Infinite.

Nekonečná.

Lubomír Tomik

jde v našich stopách,
hladová,
plíživá,
vzdouvající se ve větru

přijď za zvuků pozounů, trub a píšťal ,
milá má,

touho
     čarovná,

do výšek jinotajů míříme, tajných a líbivých myšlenek co kdyby

v zrcadlech démantů noci
odlesky mlčení,

Ty.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Infinite.

Lubomír Tomik

she follows us in our footsteps,
hungry,
creepy
blowing in the wind

come at the sound of trombones, trumpets and whistles,
my dear

desire
     charming,

to the heights of allegory we are heading, secret and pleasing thoughts what if

in the mirrors of the diamonds of the night
reflections of silence,

You.

Crowley - ctyrka disku
,,Čtyřka disků představuje moc, vitalitu a energičnost. Na této kartě je zobrazen hrad, který je obehnán hradním příkopem na znamení vědomí vlastních mezí a hranic. Případně může poukazovat na dobře vyvinutou schopnost hlídat si své území, protože právě tak se projevuje moc. Moc je schopnost dávat sílu sobě i ostatním, pozvedat sebe i druhé.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

All angels, all devils. / Pro Tebe /

Fotografie od Roberto Nickson na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXX

Všichni andělé, všichni ďáblové.

Lubomír Tomik

nám strojí plány,
nikdy je nespatříš,
jsou stále s námi,
myšlenky,
rve se dobro se zlem,

na které straně jsem,
ptám se Tebe , milá má,

na jaké stezky jsi mne zavedla,
radosti nebo beznaděje,

v krocích se ozývá nevšední zmrzlina dnů,

taje na našich jazycích,
tady jsme,
tady jsi,

nemůžu se zbavit pocitu,
že bez Tebe zešílím hrůzou

všichni ďáblové, všichni andělé křičeli a řvali - Andele, andele-,

až rohy i křídla zčernaly a zčervenaly,
usměvavé i smutné tváře v podzimním slunci.XXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


All angels, all devils.

Lubomír Tomik

makes us plans,
you will never see them
they are still with us
thoughts,
good with evil,

which side i'm on
I ask you, my dear

what paths did you take me to,
joy or hopelessness,

the unusual ice cream of the days sounds in the steps,

melts in our languages,
here we are
here you are,

I can't get rid of the honor
that without you I will go mad

all the devils, all the angels, cried out and cried out - Andele, andele-

until their horns and their wings become black and red,
smiling and sad faces in the autumn sun.
Fotografie od KoolShooters na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6

Crowleyho Tarot na publikaci těchto slov, ať už je karta jakákoli :-Teď míchám balíček a…

Crowley - princ mecu
,,Princ Mečů“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Ano. Přesně tak se věci mají.