Půlnoční pro Tebe : Wandering with Antonius Block.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTONIUS

Putování s Antoniem Blockem.

Lubomír Tomik


stromy listy těla odhalují,
ve své nahotě,
barevné písně lkají

i Ty jsi dnes zvláštní, mlčíš,
ptám se :- Co mi dnes povíš ?-

o zemi bez mraků , o králi rarachů, šedých dní , soumraků

dej mi příslib nových dní,
a třeba i černých vran,
cestou slepých funebráků rozejdem se do všech stran,

dej mi oči abych prohlédl,
dej mi ruce abych mohl psát,

jen život v oplátku můžu Ti dát,

Nevím, lakotíš.

ve tmě nevidíš,
záblesky očí,
ztrhaných, zoufalých,

lampy svítí na tvář města,
neóny zívají půlnočním jasem,

za Tvým kočárem se běží jen ztěžka,
prohrát v boji s časem,

svlékni svou kůži,
půjdu,

jeden příběh končí,
druhý začíná,

vlci vyrazili ze svých doupat,

v záchranu snad můžeš doufat,
Antonius Block smetl figurky ze šachovnice,

meč byl červ beznaděje,
chlápek s křídovou kůží se pousmál, 
vytáhl z kapsy brousek,
laskal svou nejmilejší přítelkyni, 
která políbila mnohé.BLOCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


Wandering with Antonius Block.

Lubomír Tomik

trees leaves the body revealing
in their nudity,
colorful songs lure

You too are strange today, You are silent,
I ask: - What will you tell me today? -

about a land without clouds, about a king of devils, about gray days, about twilight

give me the promise of new days
and black crows too,
on the way of the blind mourners, we will part in all directions,

give me eyes to see
give me your hands so I can write

only life can I give back,


I don't know, you're hungry.

you don't see in the dark
eye flashes,
torn, desperate,

lamps shine on the face of the city,
neons yawn at midnight,

it's hard to run behind Your carriage,
lose against time

take off your skin
I'll go

one story ends
the second begins

the wolves came out of their lairs,

You can hope for rescue
Antonius Block swept the pieces off the board,

the sword was a worm of despair,
the chalk-skinned man smiled and pulled a whetstone from his pocket,
he kissess his dearest friend, 
who kissed many.

2 komentáře: „Půlnoční pro Tebe : Wandering with Antonius Block.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s