I would like to go.

Chtěl bych jít.

Lubomír Tomik

chtěl bych jít 
ale Ty tu nejsi

chtěl bych jít
cítím Tvůj pohled

chtěl bych jít
jiná řeka odnese ty kostiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


I would like to go.

Lubomír Tomik

I would like to go
but you're not here

I would like to go
I feel your gaze

I would like to go
another river will take away those bones

,,

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je :,,Zkaženost“

Crowley - sedmicka poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Dusk.


Fotografie od Alesia Kozik na Pexels.com

36363636363636363636363636363636363636

Soumrak.

Lubomír Tomik

uprostřed rozvalin
a skrytých sněhových projektilů
přilétajících z nebe za úsvitu-

posedlí tichem 
a nářkem Noci-

jen bezcílné putování za krásou,

za Tebou


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dusk.

Lubomír Tomik

in the middle of ruins
        hidden snow projectiles
arriving from the sky at dawn

obsessed with silence
to cry at the Night-

just aimless wandering for beauty,

to You

POET VIDEO : Na lafetě přízraků E.P.

Nemůžu přece prozradit nic dopředu.

 Kamera P.L.

Lyrics.:

On the gun carriage E.P.
/for You/

Lubomír Tomik

 On a carriage of ghosts of running water glued to the red tail lights of death,
  E.P. leaves and I wander through Venice,
 the gondolas collide,
 they shatter easily like couples in love in the early evening,

  just like that,
 it would be said.
 just like that Nahráno na jaře 2O21 ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz/
E.P. je Ezra Pound.
On the gun carriage of phantoms E.P. Na lafetě přízraků E.P.
Karta na publikaci Poet Videa , karta Crowleyho Tarotu je Luna.
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Na vztazích si vážím upřímnosti a poctivosti.Přitahují mě tajemná místa v mém nitru i v nitru ostatních.Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.Mám možnost plně a otevřeně vyjadřovat svou pravou podstatu jako Měsíc.

Fotografie od Seda Tekemen na Pexels.com
YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUWE
...

Lubomír Tomik

And we can leave now,
behold,
our ship is already raising the anchor, pulling it out

a strong wind is blowing
and the vessel stumbles in the waves,

O Thetis, moon goddess,
we pay tribute to the silence,
silence.

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUWE

...

Lubomír Tomik

A už můžeme odplout,
hle,
naše loď již kotvu zvedá, vytahuje

vane prudký vítr
a plavidlo se ve vlnách potácí,

Ó Thetis, bohyně měsíční,
vzdáváme hold tichu,
tichu.

WEWEWEWEWEWEWEWEWEWE

Crowley - devitka mecu
,,Krutost“ je karta Crowleyho na publikaci těchto slov pro Tebe…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Půlnoční pro Tebe : Wandering with Antonius Block.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTONIUS

Putování s Antoniem Blockem.

Lubomír Tomik


stromy listy těla odhalují,
ve své nahotě,
barevné písně lkají

i Ty jsi dnes zvláštní, mlčíš,
ptám se :- Co mi dnes povíš ?-

o zemi bez mraků , o králi rarachů, šedých dní , soumraků

dej mi příslib nových dní,
a třeba i černých vran,
cestou slepých funebráků rozejdem se do všech stran,

dej mi oči abych prohlédl,
dej mi ruce abych mohl psát,

jen život v oplátku můžu Ti dát,

Nevím, lakotíš.

ve tmě nevidíš,
záblesky očí,
ztrhaných, zoufalých,

lampy svítí na tvář města,
neóny zívají půlnočním jasem,

za Tvým kočárem se běží jen ztěžka,
prohrát v boji s časem,

svlékni svou kůži,
půjdu,

jeden příběh končí,
druhý začíná,

vlci vyrazili ze svých doupat,

v záchranu snad můžeš doufat,
Antonius Block smetl figurky ze šachovnice,

meč byl červ beznaděje,
chlápek s křídovou kůží se pousmál, 
vytáhl z kapsy brousek,
laskal svou nejmilejší přítelkyni, 
která políbila mnohé.BLOCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


Wandering with Antonius Block.

Lubomír Tomik

trees leaves the body revealing
in their nudity,
colorful songs lure

You too are strange today, You are silent,
I ask: - What will you tell me today? -

about a land without clouds, about a king of devils, about gray days, about twilight

give me the promise of new days
and black crows too,
on the way of the blind mourners, we will part in all directions,

give me eyes to see
give me your hands so I can write

only life can I give back,


I don't know, you're hungry.

you don't see in the dark
eye flashes,
torn, desperate,

lamps shine on the face of the city,
neons yawn at midnight,

it's hard to run behind Your carriage,
lose against time

take off your skin
I'll go

one story ends
the second begins

the wolves came out of their lairs,

You can hope for rescue
Antonius Block swept the pieces off the board,

the sword was a worm of despair,
the chalk-skinned man smiled and pulled a whetstone from his pocket,
he kissess his dearest friend, 
who kissed many.