Země dávných přání. / Pro Tebe /

Land of ancient wishes.

Lubomír Tomik

midnight land of ancient wishes,
eager
you are waiting in vain for the dawn,

we are lost
in arenas full of lions and beasts of prey,

don't wait
saddle your dreams and let's go,

to the land of ancient wishes,
where we might come across at dawn


JCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCLOOKSLIKEHIMJCJCJC
Země dávných přání.

Lubomír Tomik


půlnocí zem dávných přání,
nedočkavý 
marně čekáš na svítání

jsme ztraceni
v arénách plných lvů a dravých šelem

nečekej,
osedlej své sny a jedem,

do země dávných přání,
kde možná natrefíme na svítání

Poet Video Silnice

vvvvvvvvvV

Silnice.

Lubomír Tomik

silnice
zimnice
sítnice
svištíce
márnice

alchymistické
megalithické


VVvvVVvVVvvVVvvVVvvVVvvVVVvv

Road.

Lubomír Tomik

highway
chills
retina
whistling
morgue

alchemical
megalithic

VvVvVvVvVvVvVvVvVvV

Použity zvuky ze zvukového archivu BBC, oprava mostu přes Temži.

Karta na publikaci Dvojka Disků…,,Změna“. Je načase.

Crowley - dvojka disku

Painter.

Fotografie od Arkhod na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malíř.

Lubomír Tomik


malíř Tě uviděl,
zamrzl v čase a někdo ho namaloval,

oči rozšířené údivem nad Tvou krásou


potřeli jsme se popelem z hranice

na němž včera upálili tanečníky z mlhy

a za bezměsíčných nocí,

vyli jsme na hvězdy,

na útesech,
nad vřícím mořem a bělostnými slonovinovými paláci,

v nichž všechny stráže usnuli a my se vyplížili ven,

slova měla teprve přjít,
správná slova.


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ

Painter.

Lubomír Tomik

the painter saw You
 froze in time and someone painted it,

eyes wide with astonishment


we smeared the ashes from the border

on which the dancers of the fog were burned from yesterday

and on sleepless nights,

we howl to the stars,

on the cliffs,
over the boiling sea and the white ivory palaces,

in which all the guards fell asleep and we crept out,

the words were yet to come,
correct words.
Fotografie od Alina K na Pexels.com

Stavba…

…a klasická synchronicita…ovšem nejtěžšího kalibru- Od soboty čtu knihu Františka Štorma ,,Stavitelé “

https://www.kosmas.cz/knihy/278986/stavitele/

a P.L. mi včera pošle fotky ze stavby dálnice, která těžce dopadne na krajinu nedaleko od našeho domu, čtu jednu z prvních kapitol o bagru , geotextilii a – objeví se fotky několika bagrů a hromady geotextilií.

Píši teď jedinou možnou věc, protože realita se prolíná s psaným slovem už tak moc, že je těžké je od sebe odlišit.

O pátečním letmém setkání po vyšetření na Zlínské poliklinice se už ani nerozepisuji, přestává legrace, nebýt neustálé nepřítomnosti Tebe, nebýt všudypřítomné bolesti, užívám si každou vteřinu.

Píši jediná dvě písmena:

TY

Crowley a jeho Tarot hovoří jasně : karta na publikaci těchto slov je, po zamíchaní a sejmutí šesti karet,

,,Mír“

:

Crowley - dvojka mecu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

,,Mysl zvolila správně, neboť okamžitě, jakmile rozhodnutí padlo, zavládl v nitru pocit vyrovnanosti a smíření. Pocit uspokojení zde povstává z vědomí, že nebyl učiněn krok stranou na cestě za naplněním osudu.“

I když mi to někteří nevěřili, před rokem jsem nelhal.

Dostal jsem lekci, aspoň se mi otevřely oči , někdy jsou lidé ….., s tím se dá žít, protože jak říkáš Ty, ,,karma je zdarma „, doufám, že se dostane na Vás oba, na chlápka co mne srazil autem i na člověka který mi lhal do očí, nevím co bylo horší.

Po dvou letech a po roce ….. …… .. .