Gift with a meaning : Own bamboo.

Crowley - ctyrka mecu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

A karta na publikaci je ,, Příměří“ , karta Crowleyho Tarotu, plním slib tímto článkem.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

,,Dárek s Významem“ pro Tebe…protože najednou …je možné VŠECHNO.
Dárek s významem 
:  Vlastní bambus.


Lubomír Tomik

vybral jsem si dárek s významem, vlastní bambus a až zakoření a povyroste trochu více,

 chci z něj zbudovat:

               obrovskou tyč s níž se odrazím, 
až Tobě do náruče,

lešení pro stavbu Babylónské Věže a z nebe budou padat slovníky

bambusová párátka ručně nabroušená, tajuplné louče v mlhách
a zastřené hlasy,

pochod nocí na
tajená místa,
uprostřed lesí,
uprostřed srdců.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA gifts with meaning
 : own bamboo.


Lubomír Tomik

I chose a gifts with meaning, own bamboo and up to root and grow a little more,

 I want to build from it:

            a huge rod with which I bounce,
into your arms,

scaffolding for the construction of the Tower of Babel and dictionaries will fall from the sky

bamboo toothpicks hand sharpened, mysterious beams in the mist
and veiled voices,

march of nights on
secret places
in the middle of the woods,
in the middle of hearts.
Fotografie od Suat iNAN na Pexels.com

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYOURRRRR

Poet Video : ,,Jeď zlehka „

Take it easy, girl. 

 This is how imagines the first settlers,
 a mixture of troubadours and fools,
 right hand carelessly caught with the thumb

 face with meteor scars
 burning like him

 ride lightly, girl
 ride lightly

 the path is littered with the remains of the eyes

 ride lightly girl
 ride lightly

 the road turns to Night

 This is how you imagine your first lovers,
 a mixture of shapes and superciliary arches,
 right hand carelessly hairy over the thumb,
 face full of smiles of saber-toothed tigers,

 nothing has changed
 nothing has changed
 nothing has changed

 ride lightly, girl
 ride lightly

 as long as it goes
 it won't be like that forever.

Crowley - osmicka mecu
,,Vměšování “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

,,….nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.“

Proč ne ?

Dožato o Dožínkách.

,,Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.“ Z výkladu karty Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov.

Dožato o Dožínkách.

Lubomír Tomik


už se jen vracejí z pole,

srp i nehet nabroušeny,

vítr si pohrává se sukní řasenou,

z polí nese prach,

doma,
doma,
někdo bude vrah


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Harvest about Harvest Festival.

Lubomír Tomik


they are just returning from the field

sickle and fingernail sharpened,

the wind plays with the pleated skirt,

carries dust from the fields,

home,
home,
someone will be a killer

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVrah

o Dožínkách

VVV

Karta na publiakci těchto slov, karta Crowleho Tarotu s ilustracemi Lady je :

,,Aeon“

Crowley - 20 - aeon
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon