Hodiny. / Pro Tebe /

Hodiny.

Lubomír Tomik

spuštěny
spuštěny
spuštěny

v novoroční noci  života,

když se polena v krbu zhroutila,

komínem vyletěl roj jiker, jisker,

spuštěny spuštěnyspuštěnyspuštěnyspuštěny
pád do pěny plné vany,
nefritová dívka,
nefritová dívka.


6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Clock.

Lubomír Tomik

launched
launched
launched

on New Year's night of new life,

when the log in the fireplace collapsed,

a swarm of eggs, sparks, flew through the chimney,

running running running running running
falling into the foam of a full bath,
jade girl
jade girl.

666 666 666 666 666 666 667

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov přímo sem, teď v 18.35…je

Crowley - dvojka mecu
,,Mír“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

Jsou momenty a MOMENTY.

Zvuk zachycený při procházce městem.

Zbytky střelnice v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti,
kamera P.L..
Čte L.T. ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " / 2016 /

Nahráno ve Studiu Shaark ve Bzenci. www.shaark.cz
lyrics :

Sound captured while walking through the city.

Lubomír Tomik

 Sound captured while walking through the city
 it was like an echo of a shot,
 during the uprising.

  The heart rose,
tore through the chests of all involved,

 there was no one to hug anymore
 there was nowhere to write for mercy.

 Our hearts are mostly nice bitches,
 She thought,

 that Beauty.

Karta na publikaci, karta Crowleyho Tarou je ….právě teď…

Crowley - sestka disku

Šest Disků…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Photo in the corner.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotka v rohu.

Lubomír Tomik

fotka v rohu má v ústech chlápka,
dynamitového chlapíka 
s patronou

pokryj zemi námi,
v alchymistických laboratořích zatřes křivulemi a baňkami,

smíchej nás a zrcadlový hematit,
výsledkem bude -
KRAKATIT.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Photo in the corner.

Lubomír Tomik

the photo in the corner has a guy in his mouth
,
 dynamite guy
with patron

cover the country with us,
shake curves and flasks in alchemical laboratories,

mix  us with blue hematit,
the result will be
KRAKATIT.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe –

Crowley - rytir mecu
,,Tento stav mysli nezná pochyby.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me