Cestování časem .

1930.

1930.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2021

2021

A zítra …samé zítra, samé zítra…. ,,

,,MACBETH

,,Zítra a zítra, zítra, zítra, zítra, tak ze dne na den jeden po druhém se sunou dny do konce letopisu a včerejšky nám bláznům svítily na cestu k prachu.“

Nahoře v kopuli, zítra a těším se na Tebe, protože tam budeš se všemi těmi úžasnými lidmi, budeš tam s námi.

Tedy-poprvé karta na zítřejší čtení a je to pravda, žádná lež, i kdyby vyšla ,, zdánlivě hrůzná karta“ nelžu.

Ty. ,,Princezna Disků.“

Crowley - princezna disku

Zítřejší čtení. ,,Luna“

Crowley - 18 - mesic

https://www.knihovnabbb.cz/uvod

Zeptat se ticha.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ask for silence.

Lubomír Tomik

She couldn't sleep
the duvet swallowed her
She could not sleep
and turned on  side

long after midnight She asked
,,Why?"

and the silence that was the silence of the room and the almost empty silence of
her life
 didn't answer
there was silence of silence

 wake up in the morning
all the bad thoughts kicked under the bed,

put on smile number 6,
slightly contemptuous

the moment YOU laughed honestly are the bars in the gusts of Llano Estacado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX666XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zeptat se ticha.

Lubomír Tomik

nemohla usnout,
peřina ji spolkla,
nemohla usnout
a otočila se na bok

dávno po půlnoci se zeptala 
,,Proč?"

a ticho které bylo tichem pokoje a skoro prázdným tichem
jejího života
jí neodpovědělo,
mlčelo i ticho

ráno vstala,
všechny chmury kopla pod postel,

nasadila úsměv číslo 6,
lehce opovržlivý,

chvíle kdy jsi se smála upřímně jsou tyče v písčitých poryvech Llana Estacada.

Fotografie od Daniel Torobekov na Pexels.com

Crowley - rytir disku
Je karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe…,,Rytíř disků“ „…od této chvíle do období pod znamením Lva (21. červenec – 21. srpen) nastává ideální čas k tomu, abyste využili své tvořivosti a určili, co je třeba podniknout, abyste ve svém životě zaznamenali bohatou sklizeň.“

Lev. Ať mne sežere.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk