Nádech.

Fotografie od Regina Pivetta na Pexels.com
Nádech.Lubomír TomikA uvězni mne.

Vmísím se mezi pozůstalé na pohřbu v New Orleans,

roje saxofonů,
máváš na mne z jednoho z otevřených oken,

procesí se líně vleče horkem,
dřevo rakve  lakováno mahagonem

najednou už v okně dávno nejsi
a prodírám se davem.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inhale.


Lubomír Tomik


And imprison me.

I'll be among the survivors at the funeral in New Orleans,

swarms of saxophones,
You wave at me from one of the open windows,

the procession lazily drags in the heat,
the coffin wood is lacquered with mahogany

suddenly You are no longer in the window
and I'm breaking through the crowd.
Fotografie od Lukas Rodriguez na Pexels.com

A simple story.

Jednoduchý příběh.

Lubomír Tomik


ve středověku se zavřelo nebe

a na dlouhé rtěnkou lesklé úsměvy v červeni u oken dopadala tma smíchaná s touhou,

jednoduchý příběh -

Ty ,já, světlo,
údery srdce.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A simple story.

Lubomír Tomik

in the Middle Ages, the sky closed

and on the long lipstick-shiny smiles in the red by the windows came darkness mixed with desire,

simple story -

You, me, light,
heartbeats.
A simple story / Pro Tebe / Teď, 13.35.

POET VIDEO : The sullen man. / For You /

Záběry pořízeny na ptačím vrchu v Opavě, děkuji D.O.

Lyrics:

The sullen man.

before he lay down under the sign No. 😯
called some Reynolds

the soul was blinking and 
almost ride on the cutting edge
before he lay down 
under the sign No. 😯


Its about Mr.Edgar Allan Poe.Its really happened in past.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " / 2016 /
Nahráno ve Studiu Shaark ve Bzenci. www.shaark.cz
Pokus o hudbu : L.T.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je :

Crowley - princezna mecu
,,Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Kolona. / Pro Tebe /

…napsáno během cesty sanitkou ,mezi městy v České republice, Napajedla a Otrokovice, v dddddddddddddddddddddddddddddddopravní koloně.

Rare photos from the K2 expedition from 1902 ( featuring Mr. Crowley ).

Column.

Lubomír Tomik


The world from behind the ambulance door,
is a place of unsuspected possibilities,

thoughts of You are in the column,
it looks like a traffic collapse,

the hungry road we pass is a silent mirror,

sometimes you look into it and find out what you missed on your way

and sometimes You look again and see yourself on pilgrimage routes,

to the library in the mountains,

or we're just sherpas,
who carry the library on their backs to the base camp,

EVERYTHING IS POSSIBLE,
when You get out of bed in the morning.
Kolona.

Lubomír Tomik

Svět zpoza dveří sanitky,
je místo netušených možností,

myšlenky na Tebe jsou v koloně,
vypadá to na dopravní kolaps,

hladová silnice po níž projíždíme je zrcadlo tiché,

někdy se do něj podíváš a zjistíš co všechno jsi na své cestě minula

a někdy se podíváš a vidíš sama sebe na poutních stezkách,

ke knihovně v horách,

nebo jsme jen šerpové,
kteří nesou knihovnu na zádech k základnímu táboru,

VŠECHNO JE MOŽNÉ,
když se ráno zvedneš z postele.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe je …právě teď kartu otáčím :

Crowley - desitka poharu

,, Nasycení “ https://probud.se/images/stories/Clanky/Tarot/Crowley%20-%20desitka%20poharu.jpg

Crowley by měl radost.

,,Desítka pohárů v podstatě ztělesňuje energii plnou štěstí, které je prožíváno na nejhlubších úrovních, odkud prozařuje všechny aspekty života.“