POET VIDEO : To dítě zpoza pece.

The baby from behind the oven.


Lubomír Tomik

the baby from behind the oven,
that child is not mine

the baby from behind the oven,
teeth of appreciation

which monster exchanged You for me,
which goblin took the handle

and a little leprechaun behind the furnace
 didn't even dare with fear

ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Záběry P.L. http://www.wogastisburc.com/index.php?text=7-zapisy-na-kameni-zvanem-kraluv-stu

Čtou Natalia Castelluccio https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/ v Albegně, Itálie a Lubomír Tomik ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz ,Bzenec, Česká republika

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je ,,Princ disků “

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

,,Princ disků se propracovává kupředu jako býk (astrologické znamení Býka), aby naplnil struktury a formy, které jsou stabilní, bohaté a plné krásy.“

Plné hřbitovy slov.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plné hřbitovy slov.

Lubomír Tomik

zde leží,
rozvázané tkaničky
vrať se mi,
je to jen chvíle

rytmy naplňují prostor
prostor naplňují rytmy

nejhrůznější rytmy
nejradostnější prostor
nejhrůznější prostor
nejradostnější rytmy

až v příštím životě budeš francouzská královna
a celá revoluce bude vzhůru nohama

dohlédni,
ať je ostří gilotiny nabroušené,

chci aby to byl čistý řez,

až se Ti má hlava skutálí k nohám,
mrknu

a usmějeme se ,
jen tak.

XXXGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXXX

Full cemeteries of words.

Lubomír Tomik

here  lies
untied shoelaces,

come back to me,
it's just a moment

rhythms fill the space
the space is filled with rhythms

the most horrible rhythms
the happiest space
the most horrible space
the happiest rhythms

only in the next life will You be Queen of France
and the whole revolution will be upside down

see,
let the edge of the guillotine be sharpened,

I want it to be a clean cut,

until my head rolls to Your feet,
I take a look at You, short wink

and WE smile,
just.

Karta Crowleyho Tarotu na dnešní den a ráno a Tebe jsou…. a karta na publikaci těchto slov pro Tebe je :

ZNOVU : ze 78 karet je to znovu a podruhé ,,Mág“ . Jsme na dobré cestě .

Crowley - 1 - mag
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag