POET VIDEO : ,,Česká televize“

Read by Lubomir Tomik and D.O.

U hrobu Petra Bezruče.


Lyrics:

,,Czech television. / For you /

Lubomír Tomik

hats and straps,
rifles and helmets

an apple from the hands of a snake,

She liked
very much.“

The goal was everything.

…a karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je …

,,Ďábel.“

A kávu z titulní fotky jsem vypil.

The Silver ONE.

On the sky is new constellation – The Silver One.

http://speckmetal.net/merch/

Autor fotografie : P.L.

Karta Crowleyho tarotu na publikaci černobílé fotografie, srdce je červené , ze skla, pin je stříbrný, těžký, masivní a karta je : ,, Odvaha „

Crowley - sedmicka holi
,,Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili.“

Yes.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Karty Crowleyho Tarotu sem dávám ze dvou důvodů, jednak se podle nich řídím, jednak se je pořád učím, je to rok a nevím nic.

Možná něco.

Těsný oděv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Těsný oděv.

Lubomír Tomik


cit k Tobě mne obemknul jako těsný oděv,

tlumený smích,

maso přivezli do mlýna,
chlápci byli oblečeni 
v těsných oblecích

potřásli si rukama,
mleli pomalu,


mlynáři fešní,
protože v božích mlýnech  makají jen andělé a krasavci

tlumený smích 
tlumený smích
tlumený smích

se ozývá 
uvnitř nekonečných staveb,
uvnitř božích mlýnů,
které melou příliš pomalu,
ale melou,
melou,
pomalu a jistě,

vzpomeň si ,
až budeš propadávat mezi mlýnské kameny, brácho.


A my sedíme na schodech a koukáme si do očí,

naložíme rudou mouku na vůz a 

,,Hyjé"

zpátky k domovou,

v těsných šatech.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tight clothing.

Lubomír Tomik

The feeling for You surrounded me like a tight garment,

muffled laughter,

the meat was brought to the mill,
the guys were dressed
in tight suits

they shook hands
grind slowly,


handsome millers,
because in the mills of God only handsome and angels work

muffled laughter
muffled laughter
muffled laughter

sounds
inside endless buildings,
inside the mills of God,

which grind too slowly,
but grind,
still grind,
slowly but surely,

remember ,
when you fall among the millstones, bro.


And we sit on the stairs and look into each other's eyes,

we load the red flour on the wagon and
"GO"
back to home

in a tight dress.
Fotografie od Fernando Capetillo na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….. ,,Velekněz“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Crowley - 5 - veleknez
,,Inspirují mě situace, ze kterých mohu vyjít poučen.“ A Lev a Býk spolu na jedné kartě.

Karta dnešního dne,, Mág“ ,kdybych za chvíli nejel sanitkou na ozařování, snad bych se i pousmál, jak nám karty vychází na dnešek.