Když…

,,…mne nemiluješ jako včera“,

koho miluješ dnes,

má lásko ?

Protože se objevila náhlá vzpomínka na slova, která jsem před osmnácti dny viděl na vlastní oči,

karta Crowleyho Tarotu na tahle slova pro Tebe, jednou se snad k Tobě dostanou :

,,Dvojka disků-Změna“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Crowley - dvojka disku
Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců budete mít příležitost provést ve svém životě vnější změny, které budou nejen rozsáhlé, ale i stabilní. Máte příležitost udělat změny, které mohou vašemu životu navrátit rovnováhu.

POET VIDEO pro Tebe : Zkoumání fosilních ryb.

Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ v květnu 2021, záběry dinosaurů pořízeny v Dinoparku Ostrava. https://www.dinopark.cz/cz/ostrava

Ve videu zazní hlas J.M.


Ze sbírky Veronica a jiné básně / 2017 /

lyrics :


Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Hallway to the phone.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chodba k telefonu.

Lubomír Tomik

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu
a myslím na Tebe a napadlo mne :

Nikdy nikomu nechci ukrást sebemenší nápad ,
nikdy jsem to neudělal a neudělám vědomě,
ukrást něčí myšlenku.

Naopak, jiní lidé kradli ode mne a docela bolí zjištění, že s tím ti ubožáci ,
že tím mohou žít dál, 
vydávat cizí nápad za svůj.

Nechám slova přijít sama, mám Tebe, nemusím krást.

Telefon na konci chodby zvonil,
nezvedl jsem ho, a začal psát :

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hallway to the phone.

Lubomír Tomik

... the strong smell of an incinerator
hallway to the phone
and I think of you and I thought:

I never want to steal the slightest idea from anyone,
I've never done it and I won't do it knowingly,
to steal someone's idea.

On the contrary, other people have stolen from me, and it is quite painful to find that the poor people can live with it, pass on another's idea.

I will let the words come by myself, I have you, I don't have to steal.

The phone rang at the end of the hall,
I did not pick it up, and began to write:

... the strong smell of an incinerator
down the hall to the phone ...
Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

Your last day on Earth.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Your last day on Earth.

Lubomír Tomik

The sun disappears in the sea,
on the edge of the sand
                     at the edge of the forest,

sharp pain
when You kissed my neck

the touch of your lips was a shock wave,
which tore the spine to pieces

she twisted it,
she made loops on her,
She made from her a nine-tailed cat,

and when she tasted the skin of my back,
                     was satisfied and snarled,

how cats do it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvůj poslední den na Zemi.

Lubomír Tomik

Slunce zmizí v moři,
na okraji písku,
na okraji lesa,

ostrá bolest,
když jsi mne políbila na šíji,

dotek Tvých rtů byl rázová vlna ,
                která rvala páteř na kusy

překroutila ji,
udělala na ní smyčky,
Ona z ní stvořila devítiocasou kočku,

a když pak ochutnala kůži mých zad,
byla spokojená a vrněla,

jak to kočky dělají.

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu ,na publikaci básně ze včerejšího večera pro Tebe je -teď otočím kartu –

,,Úspěch“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Crowley - sestka disku
WOW. Karta dnešního dne byla ,,Poustevník“… a teď :

,,Venuše připomíná, že úspěch se dostaví jen tehdy, jestliže jdeme za hlasem svého srdce a děláme v životě jen to, co pro nás má hluboký význam.“

Budu tady, pro Tebe.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADtiocas%C3%A1_ko%C4%8Dka