POET VIDEO : Na starých cestách. / Pro Tebe /

Báseň ,,Na starých cestách“ je ze sbírky ,,Veronica a jiné básně “ / 2017 /, už byla psána pro Tebe, už tehdy.
Čtou Natalia Castelluccio , Albenga, Itálie a Lubomír Tomik,Staré Město,Česká republika, napsal Lubomír Tomik , záběry pořídil P.L. na nalezišti http://www.slovackemuzeum.cz/doc/81/
Na starých cestách.

Lubomír Tomik

na starých cestách,
na jejich křižovatkách dlím

bylinami pokryté,travou zarostlé, bodláčím 

na starých cestách
na jejich křižovatkách dlím,

u zbytků šibenic,
 hlavou dolů pohřbený,

na starých cestách, na jejich křižovatkách dlím,
spím a o Tobě sním..


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

On old roads.

Lubomír Tomik

on old roads,
I'm at their crossroads

overgrown with grass, covered with thistles and herbs,

on the old roads
I'm at their crossroads,

for remnants of gallows,
buried upside down,

I am on old roads, at their crossroads,
sleep and dream about You..

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…právě míchám karty a :

Princ pohárů https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu
,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“

Asi ano, protože jsme do toho oba i s Natálií dali všechno.

A…je to pro Tebe.

Dove sta Amore.

Fotografie od Hebert Santos na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dove sta Amore.

Lubomír Tomik

odhazuji veškeré vnímání
v uzamčeném světě

nechám si jen Tebe
v naší věčné piruetě
v zahradě Eden,

ta  nec 
me     zi
hady.
Where is Love.

Lubomír Tomik

I discard all perception
in a locked world

I'll just keep you
in our eternal pirouette
in the Garden of Eden,

da   nce
bet       ween
snakes.
Fotografie od Stephen Joel na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe je : ,,Umění “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Crowley - 14 - umeni

,,Solve et Coagula“ ,Alane, stále a stále.