POET VIDEO : Bez cenzury I.

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Báseň  ,,V maurských kavárnách ve čtvrti Kasba" je ze sbírky ,,Veronica a jiné básně "   / 2017 /, už byla psána pro Tebe, už tehdy, čtou D.O. a Lubomír Tomik, přímo na nalezišti http://www.slovackemuzeum.cz/doc/81/

,,V maurských kavárnách ve čtvrti Kasba.

Lubomír Tomik

v nočním žáru,
ve zpěněném nátělníku,
korzovala ulicemi,

obličej uschovaný
v barvách propasti

v nočním žáru se na mne usmála,
chytla mne za vnitřnosti,

vyvrhla je
a pohodila,
v maurských kavárnách ,
ve čtvrti Kasba,
Kasba."The poem is "In Moorish cafes in the Kasba district" is from the collection "Veronica and other poems" / 2017 / was already written for you, already then.

,,In Moorish cafes in the Kasba district.

Lubomír Tomik

in the night heat,
in a foamed undershirt,
walking the streets,

face hidden
in the colors of the abyss

she smiled at me in the night heat,
 grabbed me by the entrails,

She threw them out
and toss,
in Moorish cafes,
in the Kasba district,
Kasba."

TY.

Video vzniklo díky kartě Crowleyho Tarotu z dnešního rána….slova ,,bez cenzury“

karta na publikaci je :

Princezna Holí https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Crowley - princezna holi
,,Když vás tato karta přitahuje, znamená to, že se vám uvnitř podařilo překonat nějaký velký strach, že zažíváte příliv nové energie a radost ze života a že váš duch je posílen….. aaaa …. máte možnost překonat své staré úzkosti a vnitřní bloky, které zažíváte při kontaktu ….. s mladšími ženami, které jsou pro vás důležité“

Fotografie toreadorů.

Fotografie toreadorů.

Lubomír Tomik

býci seděli u ranní kávy,
kopyto přes kopyto,
v horkém nehybném vzduchu,
stropní větrák nefungoval,
hejna masařek velkých jako palce líně posedávala

jednorohý býk se postavil,
odfrkl si a řekl :
-Všichni ti blázni, stálo jim to za to ?-

řada zarámovaných fotografií toreadorů na stěnách okolo celé místnosti,
nabraných na rohy,
rozšlapaných na kaši,

najednou se v ranním světle ozvalo vrzání, 
pomalé a tiché,

lopatky větráku se roztočily!

Pověs mne na stěnu vedle nich,
býk jenž mne srazil byl nad mé síly,
plechová příšera,

ovšem...
nic mne nezabije,
nic mne nesejme,

s Tebou jsem neporazitelný,
nezastavitelný a....

-Frrrrr- odfrkl si jednorohý býk ,posadil se a usrkl kávy z bílého hrnku,
káva byla dobře upražená,
vypadalo to na zajímavý den,
naživu.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Photos of bullfighters.

Lubomír Tomik

the bulls were sitting for morning coffee,
hoof over hoof
in hot morning air,
the ceiling fan did not work,
flocks of thumb-sized butterflies sat lazily

a one-horned bull stood up,
 snorted and said:
-All these fools, was it worth it?

a series of framed photographs of bullfighters on the walls around the entire room,
taken on corners,
trampled on porridge,

suddenly there was a creak in the morning light,
slow and quiet,

the fan blades have spun!

Hang me on the wall next to them,
the bull that knocked me down was beyond my power,
tin monster,

of course ...
nothing will kill me
nothing will take me away

I am invincible with you,
unstoppable....and-

-Frrrrr- the one-horned bull snorted, sat down, and sipped his coffee from a white mug,
the coffee was well roasted,
it looked like an interesting day
alive.

Alive.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci příběhu, který se vynořil odnikud, najednou jsem jej pro Tebe napsal-

Crowley - eso holi

Eso holí je symbolem duchovního sebeuskutečnění či probuzení a je spojováno s principem pravdy. …

… Tato karta předznamenává, že v příštím roce byste se měli vyhnout jakékoli cenzuře svého projevu.
….
Pokud si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během těchto dvanácti měsíců je pro vás důležité zůstat sami sebou a sami sebe nezradit. V ohnivých měsících LVA, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení.

Manga….

…nemohl jsem se dnes ráno odtrhnout od konce skoro 500 stránkové mangy All you need is kill https://en.wikipedia.org/wiki/All_You_Need_Is_Kill

Číst jakoukoli mangu správně, po japonském, originálním způsobu je výzva sama o sobě…..je to…jiná kultura.Příběh dopadl jak dopadl. Nejsme také chyceni v časové smyčce, nebudíme se každé ráno do nového dne, do nového dne bez sebe, slunce vychází a zapadá a co čeká na konci ?

Ty.

,,Teď když jsem našel někoho s kým můžu být ve stejném čase.“

A karty Crowleyho Tarotu, na dnešní den…a Ty.

Jsem chycený také v časové smyčce, obejmeme se, ty nasedáš do auta a odjíždíš a mizíš a znovu a znovu a znovu a už je to patnáct dní.

Čas je…relativní.

Už nemůžu ani obyčejně psát…když myslím na Tebe …všechno je … ,,Dní“….. ,,Relativní“.

Rita Vrataski.