POET VIDEO : ,,Chrám“ Pro Tebe.

Napsáno, čteno, natočeno 19.10.21. 
Záběry pořídil P.L. na Výšině Sv. Metoděje  v Sadech, Uherské Hradiště.

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%A1ina_sv._Metod%C4%9Bje
https://midianpoet.com/

lyrics :

Temple. / For You /


Lubomír Tomik


The temple is solid in its foundations,

all those flowers around,

gothic pilot of the world
which is pulled across the sky by two wolves with foam at bared teeth

when the sun opens,
the glow loves
beautiful
silhouette of Your body.


when the sun opens,
the glow loves
beautiful
silhouette of Your body

Products.

Fotografie od Dmitry Demidov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Produkty.

Lubomír Tomik

nezáleží na tom kdo jste,
nejpříjemnější společník v Purpurové zemi,
jeden z davu 
na břehu Seiny

nezáleží na tom kdo jste,
produkty jsou na každém kroku,

obtáhneš si rty rtěnkou,
usměješ se do zrcadla a jdeš,
vstříci dalšímu dnu beze mne,

Ty na druhé straně zrcadla se pohneš o chvíli později,
nevšimneš si toho,
ani letmým pohledem,

produkty jsou všude kolem nás,
zavalí nás čas,

představ si jedno 
políčko filmového pásu...fyzicky jsi dříve mohla držet v rukou chvíli...

zkus teď chytit megabity hardisků,

taky se asi pohnou o chvíli dříve nebo později.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Products.

Lubomír Tomik

it doesn't matter who you are
the most pleasant companion in the Purple Land,
one of the crowd
on the banks of the Seine

it doesn't matter who you are
products are at every step,

You cover your lips with lipstick,
 smile in the mirror and go,
meet the next day without me,

you on the other side of the mirror move a little later,
You won't notice,
not even at a glance,

products are all around us,
time will overwhelm us,

imagine one thing
a field of film strip ... physically you could have held it in Your hands for a while ...

try to catch megabits of hard drives now,

they will probably move a little sooner or later, too.
Fotografie od Dmitry Demidov na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,,Chtíč“ . ,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem. Nebo pocítíte potřebu dořešit se zrozenci ve Lvu (21. července – 21. srpna) některé záležitosti z minulosti.“ WOW. ,, Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Crowley - 11 - chtic

Možná.

Fotografie od SHVETS production na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Možná.

Lubomír Tomik

možná se Tě zeptám,
jaké to je,
být Tebou

vstávat, usínat,
za očima ty nejkrásnější labyrinty mysli

v nichž bych bloudil tak rád 

a nevím jestli můžu,
možná

všechno je teď,
nemyslím na návrat

napsala jsi na mne své jméno,
napsala,
jemně mi ho vyleptala kyselinou na kůži,

dovnitř,
přesně a jistě.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maybe.

Lubomír Tomik

maybe i'll ask you
How is it,
If i were you

get up, fall asleep,
behind the eyes the most beautiful labyrinths of the mind

in which I would wander so much

and i don't know if i can
maybe

everything is now
I do not think to return

You wrote Your name on me
 wrote,
   gently etched it with acid on my skin,


accurately and surely,
in.
Fotografie od Anni Roenkae na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov v brzkém ránu : / o pár minut později /: ….do třetice ,,Smrt“ Wow. Něco končí, něco začíná. Logicky je to velmi těžké zdůvodnit. 78 karet, po ránu zamíchám balíček, vytáhnu kartu na dnešní den, Tvou kartu a právě otočím kartu na publikaci a znovu : PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPŘED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt