Fever .

Když jsem něco slíbil, plním. Každý je originál. Každý. For David L O’Nan

Fotografie od Shelby Waltz na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mind fever.

Lubomír Tomik


wolves howl in the fever of the mind,

I have plucked the Iberian flowers by which I pour out the way for you,

wolves pull the wheel of the sun,
sometimes they hurry
sometimes they drag,

in one of the first frosty mornings this year,
 cafes are opening ,
smell of the hot,
the shadows of the trees recede,

I had a fever of my mind,

 takes me down every time ,
YOU.         36 degrees
YOU .        37 degrees
YOU  .         100 degrees 
and a lot of flame:

F as Flowers
K as Kennedy
L as Love

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Vlad Bagacian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Horečka mysli.


Lubomír Tomikvlci vyjí v horečce mysli,

natrhal jsem pyrenejské květy jimiž Ti vysypávám cestu,

vlci táhnou kolo slunce,
někdy spěchají,
někdy se vlečou,

v jednom z prvních mrazivých rán letos se otevírají kavárny,
stíny stromů ustupují,

zachvátila mne horečka mysli,

sejme mne pokaždé když ...
TY.      36 stupňů
TY .         37 stupňů
TY            100 stupňů
a hodně plamenů :

P jako pyrenejské květiny
K jako Kennedy
L jako Láska

Ty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci, karta Crowleyho Tarotu , teď : ,,Mečová Devítka.“ Krutost. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Crowley - devitka mecu

S tím se porvu, důležitá je jiná karta, která dnes padla, v souvislosti s Tebou, všechno bude v pořádku.

Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.