Jen tak, pro smutné pousmání…,,Umyvadlo“

Bez obrázků, bez ničeho, jen slova, najednou byly v sešitu, když jsem dělal něco úplně jiného…Ty.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Wash-basin.

Lubomir Tomik

caught the last train,
walked into the apartment at dusk,

the time has not yet come,
he approached the sink first,

soaped himself
with the back of  hand on the raised lever water flowed

pieces of meat mixed with blood fell off, and he threw them to the dogs,

 dried the tendons of the vein and the bone,
"They will grow up again in the morning"

the Pirate thought.

I thought ,
Pilate.


Smile, my love,
just smile.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Umyvadlo.

Lubomir Tomik

chytil poslední vlak,
se soumrakem vkráčel do bytu,

čas ještě nenastal,
nejdříve přistoupil k umyvadlu,

namydlil se,
hřbetem ruky nadzvedl páku,  voda tekla

kousky masa smíchané s krví opadaly, hodil je pak psům,

osušil si šlachy žíly kůstky,
,,Do rána stejně zase dorostou"

pomyslel si Pirát.

Myslel jsem ,
Pilát.


Usměj se, lásko,
usměj.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pod železnými horami pro Tebe.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Under the Iron Mountains.

Lubomír Tomik

I dream so much about You
that several eternities of waiting for a single smile were worth

Pegas entered the atmosphere,
his wings immediately began to burn,
the feathers were silver meteors

smoke billowed from the nostrils,
in pirouettes  drew your name on the sky,
under the iron mountains,
love GENOCIDE

I dream so much about You
several eternities
one smile.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Dagmara Dombrovska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pod železnými horami.

Lubomír Tomik

sním o Tobě tolik,
že několik věčností čekání na jediný úsměv stálo za to,

Pegas vstoupil do atmosféry,
okamžitě mu začala hořet křídla,
pera byly meteory stříbra

z nozder se valil kouř,
v piruetách kreslil na nebe Tvé jméno,
pod železnými horami,
lásky GENOCIDA

sním o Tobě tolik,
několik věčností,
jeden úsměv.

XXXXXXXXXX
Fotografie od Shamia Casiano na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ….. ,,Mág“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag