Skutečné Postapokalyptické Poet Video : ,,Barvy“ , Pro Tebe

,,The year is 2666, the planet Earth was dominated by cars. People are hiding in the wilderness. The world as we know it is gone. 

Never let me exhale.

"Colors" for You.
At least that's how we're together.

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors  of forever You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You  in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.

Karta na publikaci Poet Videa: ,,Ctnost“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Crowley - trojka holi

O půl páté ráno…

…kdy bolestí nemůžu spát…najednou…báseň pro Tebe, ,,Barvy“ bude Real Atmospher Post Apocapocalyptic Poet Video… ano, APOCAPOAPOCALYPTIC.

…bude začínat : ,,Píše se rok 2666, planetu Zemi ovládly auta. Lidé se ukrývají v divočině.Svět jak ho známe,zmizel.“

Nikdy mne nenech vydechnout.

,,Barvy“ pro Tebe .

Aspoň takhle jsme spolu.

,, Podruhé a lépe“ řekla jsi, když jsi mne vzkřísila.