Barvy.

Fotografie od mh cheraghi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barvy.

Lubomír Tomik

barvy podzimu
barvy už napořád Tebe

barvy nočních příbojů
barvy Tebe

barvy Tebe ukládájící se do nekonečné paměti,

snímky Tebe ve vysokém rozlišení věčnost krát okamžik

tvář namalována odpoledním sluncem,
když jsem se Tě nadechl.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors  of You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You  in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.
Fotografie od Clement percheron na Pexels.com

Karta na publikaci pro Tebe , napsáno v ambulanci dnes po cestě z UH do Zlína, od Napajedelského Zámku do Otrokovic, najednou. Publikovano beze změn.

Karta je : ,,Královna Holí“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

,,Pokud vás přitahuje symbol Královny holí, znamená to, že procházíte procesem sebeobjevování a nebo prožíváte něco, co vám umožňuje do sebe více nahlédnout. Tento symbol je spojen s měsíci ohnivých znamení: Berana (21. března – 21. dubna), LVA LVA LVICE (21. če r v ence -21. srpna) a Střelce (21. listopadu -21. prosince). Případně předznamenává osoby zrozené v těchto znameních ve vašem věku nebo starší, které jsou zrcadlem vašeho hledání vlastní podstaty. Během období pod vládou ohně je pro vás jednodušší spojit se se svým nejhlubším jádrem, a tak pochopit, jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.“

Logan.

Logan.

Lubomír Tomik


you ask Mountain,
what she had for breakfast

you ask Mountain,
what he plans to do today

you ask Mountain,
what next?


-I had a couple of tourists for breakfast-

-I plan to crush a few tourists-

-And what's next?-

-Every morning again and again and again,
without armor and into a wrestle,

I scream with enthusiasm
when i can fight

in the match for life and death,

with a couple of tourists
who are trying to beat me!-

 NO ONE WILL EVER BEAT ME!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Just proceed, as I welcome every other customer, through the poem.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Logan.

Lubomír Tomik


ptáš se  Hory,
co měla k snídani

ptáš se Hory,
co má dnes v plánu,

ptáš se Hory,
co dále?


-Měl jsem k snídani pár turistů-

-Mám v plánu rozdrtit pár turistů-

-A co bude dál?

-Každé ráno znovu a znovu a znovu,
bez brnění a do zápasu,

Křičím nadšením
když můžu bojovat

v zápase na život a na smrt,

s pár turisty
kteří se mě snaží porazit!-

NIKDO MNE NIKDY NEPORAZÍ!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Běžný postup, vítám nového odběratele skrze báseň.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

…a karty na dnešní den jsou rozdány.

První z nich byla ,,Slunce“ na publikaci básně pro Tebe a ostatní…můžeš si vybrat, jen já vím :

Ty, Minulost, Publikace, Přítomnost, Budoucnost, Dnešní den, a …,,Rytíř Pohárů“ v tento velmi důležitý den :

,,Rytíř pohárů představuje mistrovství věrného citu, citové štědrosti a nepodmíněné lásky. Rytíř pohárů nám také připomíná, že ničím nepodmiňovaná láska, tj. přijímání všech a všeho bez výhrad, má spolu s pozitivním přístupem moc uzdravovat. :“

666, naše číslo, samozřejmě nechybí.

Synchronicita…trochu…Aokigaharská…

…možná až trochu moc nečekaná.

Na mé stránky zavítal Paul Logan, odepsal jsem mu, přivítal ho, podíval se na něj blíže a trochu mi spadla brada…kde natáčel ? Odkud pochází obálka mé sbírky básní pro Tebe, z roku 2019, ,,Noční stěhováci „?

Les Aokigahara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aokigahara

Alane Moore, nejsou drobné synchronicity, jsem na správné cestě.

Děkuji báječné grafičce Kláře S.

A nejvíce ze všeho, TY.

Publikace teď a karta Crowleyho Tarotu na ni : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Crowley - ctyrka poharu

Through light, lantern. / Pro Tebe /

Fotografie od Josh Hild na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Světlem, lucernou.   / For You /

Lubomír Tomik


Jaké to je , když někdo rozsvítí Tvůj život ?


Injekce tisíce nanoFénixů do očí,

exploze milionu Nagasaki v hlavě.


Světlem,
lucernou.


Tančící stíny na saténovém pokladu Tvého smíchu,

nechám se jimi vést ,


uprostřed šíleného světa.Nechám se vést Tebou.


Fotografie od Becerra Govea Photo na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Through light, lantern.

Lubomír Tomik


What is it like when someone lights up your life?


Injection of thousands of nanoPhoenixes into the eyes,
the explosion of a million Nagasaki in the head.


Through light,
lantern.

Dancing shadows on the satin treasure of Your laughter,

I'll be led by them,

in the middle of a crazy world.


I will let by You.
Fotografie od Rostislav Uzunov na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,, Slunce “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce Mohla být vhodnější karta ?

Samozřejmě, drobná synchronicita Alane, že ?

Je tady Ona. Všechno se změnilo.

Nemůžu bolestí v zraněné noze spát, jsou 3:45 a připadám si jako duch, jdu za světlem, do světla, tentokrát ano.