Zkušenosti.

Fotografie od Xi Xi na Pexels.com
,,Experiences."

"Experiences gained on the verge of death are mental experiences that involve direct contact with God. We can also call them experiences with the closeness of God. "

Bernard Jakoby    - "The Road to Immortality"


First-hand experience.

Lubomír Tomik

Fall,
tunnel,
light,
Your voice,
                       "It's not time yet."


Logical conclusion:
                You are a Goddess.

The world is never going to be perfect,

You are.PS: My own first-hand experience, after accident .

XXXXXXXXXXXXX

,,Zkušenosti."

,,Prožitky získané na hranici smrti, představují duševní zkušenosti, jenž v sobě obsahují přímý kontakt s Bohem. Můžeme je označit i jako zkušenosti s blízkostí Boha."

Bernard Jakoby  - ,,Cesta k nesmrtelnosti"


Zkušenosti z první ruky.

Lubomír Tomik

Pád,
tunel,
světlo,
Tvůj hlas,
                      ,,Ještě není čas."


Logický závěr :
Jsi Bohyně.

Svět není nikdy nebude perfektní,
Ty jsi.
PS : Mé vlastní zkušenosti z první ruky, po nehodě..

 
Fotografie od Faik Akmd na Pexels.com
Crowley - petka disku

Karta Crowleyho Tarot na publikaci

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,…obavy, jak je obsah vašeho sdělení přijímán a chápán. „

Přesné, chvílemi jsem si při psaní říkal, jestli to není moc, ale prožil jsem to, proč bych se měl omlouvat za něco, co bylo TAK skutečné.

čas. / Pro Tebe /

Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com
time.

Lubomír Tomik

time is a chair that you slowly move away from
set table at a banquet

but you never sit down

up to once.

Menu:

Appetizer: Dream.
Soup: Dreamy.
Main course: A dream filled with a dream in a dream.
Dessert: A fluffy dream.

time is a chair You cut into splinters,

because,

YESTERDAY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

čas.

Lubomír Tomik

čas je židle kterou pomalu odsunuješ od
prostřeného stolu na hostině

nikdy si ale nesedneš,

až jednou.

Menu:

Předkrm : Sen.
Polévka : Snová.
Hlavní chod : Sen plněný snem ve snu.
Dezert : Nadýchaný sen.

čas je židle kterou rozsekáš na třísky,

protože,

VČERA.
Fotografie od Ruba Abdulaziz na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarot na publikaci básně : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Znovu a znovu…..wow ,,Jste nad věcí “ a vzápětí Ty a karta

Crowley
Devět pohárů – Radost

Devítka pohárů představuje stav štěstí. Cínové poháry symbolizují hmatatelné štěstí, které může být spojováno jak se zdravím, tak financemi, ale i s prací, tvořivostí a vztahy. Je to štěstí, které naplňuje nitro a je podporováno i zvenčí. Vnitřní stav štěstí je znázorněn třemi poháry seřazenými ve svislé řadě, které ukazují, že štěstí proniklo na úroveň mysli, ducha a těla. Vodorovná řada pohárů představuje štěstí, které se promítá do našeho projevu ve vnějším světě. Astrologickým aspektem této karty je Jupiter v Rybách. Jupiter je planeta příležitostí, růstu a štěstí. Ryby jsou astrologickým symbolem spojovaným s plynutím a plností.
Devítka pohárů proto popisuje štěstí (Jupiter), které plyne v bohatém proudu jako Ryby. Stav, který právě prožíváte, je dokonalým štěstím (lotosové květy), které se hmatatelně projevuje i ve vnějším světě (cínové poháry).

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste schopni během příštích devíti týdnů nebo měsíců prožít vrchol citového naplnění se vším všudy, na vnitřní i vnější úrovni. Jste schopni vyvážit své hluboké city a své přátelské chování, abyste z nich mohli čerpat svůj pocit štěstí a pohody.

Crowley - devitka poharu

Very Curious Being.

Žena na druhém konci světa, která je autorkou vskutku neobvyklých, originálních a zajímavých teorií, která vidí náš svět z jiného úhlu pohledu.

Neuvěřitelnou náhodou jsem se dostal k obrázku Menkaurovy pyramidy v Káhiře, podíval jsem se na něj Jejíma očima , uviděl něco zajímavého, napsal jí, přes půl zeměkoule a ona mi odpověděla a něco malinko by z toho mohlo být…bylo…skutečné, vidíme to najednou stejně.

Nečekané.

Uvidíme co z toho bude .