Poet Video: ,,Černě pruhované skály.“

Pro Tebe.
Napsal L.T. , kytara L.T. , kamera P.L. 
Lyrics :


Black striped rocks.

Lubomír Tomik

And where was the bottom exposed,
was another bottom,
twisted,
crushed,

the sea was like a field sprinkled with the ashes of memories of You

blackened rocks,
foamy by the waves
almost white,

or,
maybe,
words,

maybe it's just the bones of the dead washed away by the tide on the beach,
sandy,
hot,
as from romantic postcards of travel agencies,

nowhere is it written about pain,
on black striped rocks maybe,

nevertheless,

YOU ARE

Welcome …vítej v Havaně !

Fotografie od alleksana na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Havana.For You.

Lubomír Tomik


When We needed some while for ourselves,

I stopped TIME!
I stopped EVERYTHING!

NOW!

If I don't breathe You,
                   I'll suffocate

if it's up to You
i won't look
blind,

if i don't hug you

I will have to enroll from Western countries,

and stop in Havana,
let's have coffee and cake in a stopping world,
feet in the sea tide,

 waves swallows us,
as time
which I launched again,
in Havana.
Fotografie od Dmitriy Ganin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Havana. Pro Tebe.

Lubomír Tomik

Když jsme potřebovali trochu času pro sebe,

zastavil jsem ho,
zastavil jsem VŠECHNO!

TEĎ!

Jestli se Tě nenadechnu,
tak se udusím,

jestli se na Tebe 
nepodívám,
oslepnu,

jestli Tě neobejmu ,

budu se muset vypsat ze Západních zemí

a stavit se v Havaně,
dáme si v zastaveném světě kávu a koláč, 
nohy v mořském přílivu,

nakonec nás spolyká,
jako čas,
který jsem zase spustil,
v Havaně.

Pruhované skály.

Fotografie od Fabian Wiktor na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Black striped rocks.

Lubomír Tomik

And where was the bottom exposed,
was another bottom,
twisted,
crushed,

the sea was like a field sprinkled with the ashes of memories of You

blackened rocks,
foamy by the waves
almost white,

or,
maybe,
words,

maybe it's just the bones of the dead washed away by the tide on the beach,
sandy,
hot,
as from romantic postcards of travel agencies,

nowhere is it written about pain,
on black striped glasses maybe,

nevertheless,

YOU ARE

Fotografie od Anand Dandekar na Pexels.com
Černě pruhované skály.

Lubomír Tomik

A kde se dno obnažilo,
bylo další dno,
pokroucené,
rozdrcené,

moře bylo jako pole posypané popelem vzpomínek na Tebe

černě pruhované skály,
zpěněné příbojem
skoro zbělají,

nebo,
možná,
slova,

možná jsou to jen kosti mrtvých vyplavené přílivem na pláž,
písečnou,
horkou,
jako z romantický pohlednic zájezdových kanceláří,

nikde se nepíše o bolesti,
na černě pruhovaných skalách možná,

přesto ,

JSI

Tři karty…

…které změní všechno.

Vzhledem k zdravotním problémům jsem na křižovatce cest , tedy žádám o radu Crowleyho Tarot:

Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com
Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

Dnešní den.

Crowleyho tarot – Malá arkána – Hole


Rytíř Holí

MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNl SÍLY

Rytíř holí je oddán principu duchovního růstu a vývoje. Je to vidoucí rytíř, který si stojí za svým stanoviskem, bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je. Osedlal si koně jednorožce, symbol vize a inspirace, který má vyšší význam a cíl. Je zobrazením hlubokých vnitřních proměn, které je schopen pojmenovat. Je bytostí, která hledá nové světy a která v nitru uzřela významný obraz, k jehož uskutečnění hromadí veškerou svou energii.
Rytíř holí třímá v ruce pochodeň, Eso holí, aby spálil všechny překážky a zábrany, které by mu mohly stát v cestě za uskutečňováním jeho vize. Je schopen zbavovat se starých představ a ctít změnu v pojímání sebe sama a ostatních, což zosobňuje brnění se vzorováním hadí kůže. Postupuje odhodlaně kupředu, otevřený vjemům a novým vhledům, které napomohou jeho hlubokým vnitřním a následně i vnějším změnám.

Výklad Rytíře holí

Rytíř holí představuje mistrovství v dosahování předurčených cílů a změn, které jsou inspirovány nejhlubší podstatou nás samých. Tento symbol je spojován s lidmi narozenými v ohnivých znameních Berana (21. března – 21. dubna), LVA (21. července – 21. srpna) a Střelce (21. listopadu – 21. prosince). Tato období jsou příznivá k započetí něčeho nového a nebo k tomu, abychom se vydali novou cestou. Tyto příležitosti, jakož i možnosti uskutečnit své vize novým způsobem, k vám přijdou od značně starších mužů a nebo osob narozených v ohnivých znameních. Případně v období ohnivých znamení zakusíte silné zaměření na určitý cíl nebo se vám vyjasní směr vaší další cesty.

Pro ženy je Rytíř holí ztělesněním sebeprosazení, kterému nic nezabrání v tom, aby byla vize uskutečněna. Tato schopnost je vlastní mužskému aspektu jejich duše, zvanému animus.

TY: AEON : WOW::::::::. : ,,Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.“

Budoucnost: Devítka Pohárů.

Pojďme na to.