Vědecká výprava.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scientific expedition.

Lubomír Tomik

crowds in the harbor,
the orchestra roared,

half of the mountain fell into the sea

crush in space,
hooting ambulance

half of the mountain collapsed into milled grain

crowds everywhere
everyone wanted a scientific expedition,

no one wanted to board the ship.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vědecká expedice.

Lubomír Tomik

tlačenice v přístavu,
zaburácel orchestr,

polovina hory se zřítila do moře

tlačenice ve vesmíru,
houkání sanitek

polovina hory se zřítila do zlatého obilí

tlačenice všude,
všichni chtěli na vědeckou výpravu,

nikdo nechtěl nastoupit na loď.
Fotografie od Johannes Plenio na Pexels.com

Poet Video : ,,Natalia.“

Pro Tebe.

Lyrics:

Natalia.

Lubomír Tomik

dreams of queeNs,
dreAms never ends in losT,

celestiAL dIamonds,
vAluables

range of cupid arrows
never ends in lost

so much,
i miss You so much,
so much

MUUUUUUUUUUUCHCHCH!

Děkuji Natalii Castellucio https://www.youtube.com/channel/UCKt7… za nápad dále s mou básní ,,Natalia “ pracovat, původně mělo být video jiné, zámek, zahrada…a :

Pro Tebe.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,,Uskutečnění “ Čtyři Hole. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

V pekle…

….po kilometru a půl chůze v silném větru, už v něm jsem,

Tebe, chlape, který jsi mne srazil vozem více jak v 65 km/ a myslel si, že mi dáš pár drobných a já zapomenu…..proklínám.

Koneckonců , tohle je moje stránka, když vidím co všechno se publikuje,točí fotí a je to pokládáno za něco normálního, obyčejného…. proč bych nemohl psát,točit,fotit, kdo mi to zakáže?

Posílám Ti trochu bolesti, v tom místě byl nárazník auta, které pak museli sešrotovat, protože jsi ho o mě rozbil.

Právě jsem viděl v bývalém JZD desítky autovraků.

Je 13.45.

Karta Crowleyho Tarotu…na publikaci….tohoto článku…je ,,Ďábel“. Trochu mne zamrazilo. 78 karet….a

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Made of hot iron. / Pro Tebe /

Fotografie od Darrell Gough na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ze žhavého železa.  / Pro Tebe /


Lubomír Tomik

Nehodujeme 
náhodou na zbytcích minulosti ?

Nezpívají a nehrají nám dávno zhaslé idoly, jako se koupeme ve světle dávno mrtvých hvězd ?

Naostřím tužku,
teď,
TEĎ,
TEĎ !

Je z ní spár,
je z ní dráp,
je z ní Prométheův zoban,

přicházel každé ráno,
klovat Orlovy játra,


každý den znovu vstal,
s hlavou plnou Tebe,

Orel nebo Prometheus.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Fotografie od Gordon Bishop na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Made of hot iron.


Lubomír Tomik

We do not feed
by chance on the remnants of the past?

Don't they sing and play long-extinct idols  to us , like we bathe in the light of long-dead stars?

I sharpen a pencil,
now,
NOW,
NOW!

It's a gap,
it's a claw,
it is Prometheus' beak,

he came every morning
pecking Eagle's liver,

got up again every day,
with  head full of You,

Eagle or Prometheus.

Fotografie od Sunsetoned na Pexels.com

Kata Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ,,Soužení“ Pětka disků…. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,Obavy jsou stavem, kdy jsme zaujatí budoucími a minulými událostmi, což nám nedovolí zaměřit se na přítomnost „