Poet video : ,,Ten déšť nepřijde.“

ze sbírky ,, Veronica a jiné básně “ / 2017/
Na začátku čtení, u jezera Balaton, v pátek 29.1.21, spadl z přístřešku nade mnou sníh a led…diktafon to zachytil.
Takové věci se mi stávají běžně.
O osm měsíců později: Pořídím zajímavé záběry dnes… hledám ve starých složkách fotografie Reduty v Uherském Hradišti a objevím zvukový záznam který vznikl v den, kdy jsem Tě viděl naposledy…vznikne ,,Poet video“. Co na to říct….JSI. A…Ten déšť nepřijde, pro Tebe.

https://midianpoet.com/2021/01/31/ten…

For my friends in the world in english, beceuse i want you KNOW, im totally against the fascism . Its the sad part of history,what people are capable of, never again!

…from the collection „Veronica and other poems“ / 2017 /
At the beginning of the reading, at Lake Balaton, on Friday, January 29, 21, snow and ice fell from the shelter above me … the dictaphone caught it.
Things like that happen to me.

Eight months later: I will take interesting shots today … I am looking in the old files of the Reduta photo in Uherské Hradiště and will discover a sound recording that was created on the day I last saw you … a „Poet video“ will be created. What to say. … YOU And … The rain won’t come, for You.
lyrics:

The rain will not come.

Lubomír Tomik

You know,
if you were Ilsa,
I would like,
to shoot me in the head in the spring morning,

to have my last thought
it belonged to you!

Pull the trigger, pull it,
squeeze her so long
up to the revolver chamber,
there will be no charge left.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci videa je ,,Eso mečů“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

,,Je to stav mysli, která nezná pochyb.“ Přesně.

Ty.

Kouzlo…

…pro Tebe, vskutku nečekaná představa…jdu přepsat…asi… právě vzniká Poet video.

….a teď… skutečně kontroverzní video, kombinace krásy, naivity a dětinskosti a Ilsy.

Stačilo mi jen na Tebe pomyslet, injekce adrenalinu , přímo očním víčkem okem přímo do mozku… pravého.

Mělo by být … bráno jako konflikt dobra a zla, …. úhly pohledu , Ilsa byla reálná postava a báječní lidé, kteří se dnes starali o provoz modelu vlaku na skutečně parní pohon, uhlí a pak ještě souhlasili s natáčením….představa, že se tyto světy střetly před desítkami let , určitě se něco podobného stalo… někde v této realitě se to možná děje, snad ne…a v podstatě o tom je i báseň napsána pro Tebe, teď.

Píšu to a říkám nahlas… ,,Je tak báječné, že JSI .“

PS :Update asi po dvaceti minutách-A za pár minut poté jsem se dozvěděl, zprávu, která realitu mění kompletně od základů. WOW. V tom nejlepším možném smyslu.

Jdu publikovat video, jak se změnilo počasí a ochladilo se, změnil se asi tlak, přesto vidím před sebou Tebe.

Lauren ,13:33.

Fotografie od Salih Altuntau015f na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Silence.

Lubomír Tomik

the silence was mysterious,
a bit like a blanket

which was originally supposed to warm You up,
instead, You disappeared in her embrace

 emerged near the shore

everything that is left of common moments, smiles, troubles, sometimes even tenderness

You stepped out of the tide,
The Greeks were pulling a wooden horse to a city in the distance,

to all parts of the world,
Your beauty shone.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ticho.

Lubomír Tomik

ticho bylo tajemné
trochu jako deka

které Tě původně měla zahřát,
místo toho jsi zmizela v jejím objetí

vynořila jsi se blízko břehu

všechno co zbylo ze společných chvil, úsměvů, trablů, někdy i něhy

vystoupila jsi z přílivu,
Řekové zrovna táhli dřevěného koně k městu v dálce,

na všechny světové strany,
zářila Tvá krása.
Fotografie od Vu0103n Long Bu00f9i na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,Universe“ : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Jak je tahle pláž na poslední fotografii podobná pláži, kde jsem ,,Předtím“ byl, na Rhodu….JE úplně stejná, v takových chvílích se pavučina reality trhá na kusy…náhoda…neexistuje.

Brána, Pro tebe , Poet Video.

Napsáno, čteno ve Starém Městě 1.10.21. 
Lyrics:
Gate.

Lubomír Tomik

The Gate Is The Gate Is The Gate Is The Gate
go through the portal to You, through the words,
The Gate Is The Gate Is The Gate Is The Gate
delusion of fatamorgana

every morning forged torn bent for sultana married

not embraced
not nirvana
not washed

gate is gate is gate
lulled to sleep,

completed, open.

Natočeno, nafoceno P.L. v Uherském Hradišti u vlakového nádraží, v bývalé farské zahradě a u brány, původně pojmenované Zadní, po požáru v 17. století nazývaná Pohořelá a dnes Matyášova. Svým jménem připomíná krále Matyáše Korvína a s ním je spjata i pověst, která se o bráně vypráví. Podle ní je brána proto tak nízká, aby se pyšný král musel při vjezdu do města sklonit.