Audio ,,The Gate“ ….For You and

,,Brána“ čteno pro Tebe, má dívko. Pod touto oblohou, přesně tady:
Lyrics, still work in progress. Read and recording 1.october 21 in Staré Město, Czech republic for You.

:


Gate.

Lubomír Tomik

The Gate Is The Gate Is The Gate Is The Gate
go through the portal to You, through the words,
The Gate Is The Gate Is The Gate Is The Gate
delusion of fatamorgana

every morning forged torn bent 

not embraced
not nirvana
not washed

gate is gate is gate
lulled to sleep,

To You,opened,finished,readed,

The Gate.

A…dál…karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Rytíř pohárů“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

,,…Rytíř pohárů je obrazem citové věrnosti, štědrosti, oddanosti a ničím nepodmiňované lásky. Je to obraz mýtického Rytíře a svátého Grálu.“

… ,,Jak pro muže, tak pro ženy znamená Rytíř pohárů přehodnocení priorit, smyslu věrnosti a odevzdání se, aby mohla být ze života vyloučena všechna „měl/a bych“ a aby se dalo konečně vykročit cestou, která nabízí záplavu energie, je v souladu s tím, kam nás táhne naše srdce, a nepostrádá hlubší význam.

Rytíř pohárů zosobňuje cit, který je schopen odpouštět a soucítit.“

A dál…ne měl bych, bude další ,,Poet Video“. Znovu , navěky si slova ,,Poet Video“ rezervuji a zabírám, nevím o nikom , kdo by je používal.

Každý další už bude jen kopie kopie kopie.

Still..work ….

…in progress. ,, Brána „

Pro Tebe.

Napůl cesty…zastavit, protože .

Františku Š. ….mluvil jsem o tomhle ,,Dát do toho všechno“… na sklonku dne,po špatných zprávách… přesto, psát, pro Tebe.

Převézt myšlenku na chvíli přes Styx, převést myšlenku ve slova…v hlas…ve video…pocit…něco…pro Tebe.

Můžu.

Představ si , díky Tobě můžu.

V pyžamu.

Fotografie od Sean Kernerman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In pyjamas.

Lubomír Tomik

My favorite You is in red pajamas,
we will never grow old

You with a wooden shield over  head

You released Scarlet Woman for a moment,
 tore me to pieces

You are the most beautiful of Macbeth's four witches

the youngest, in the meantime You go after them and carry a basket full of spells, 
in a moment he will be enchanted

all the words, all the magic formulas in Your head

yet,
in red pajamas and the sweetest in the photo,

from another world,
PREVIOUSLY.

You, my love.
Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V pyžamu.

Lubomír Tomik

Nejradši Tě mám v pyžamu,
nikdy nezestárneme,

nejraději se štítem dřevěným nad hlavou

na chvíli jsi vypustila Šarlatovou Ženu,
roztrhala mne na kusy

jsi nejkrásnější ze čtyř Macbethových čarodějek

nejmladší, zatím jdeš za nimi a neseš koš plný kouzel, za chvíli se bude čarovat

všechny slova, všechny kouzelné formule ve Tvé hlavě

přesto,
v červeném pyžamu a nejsladší na fotografii,

z toho jiného světa,
PŘEDTÍM.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …Trojka Pohárů… https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1032-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-pohar

,,The trio of cups can also represent the rich feelings we have for the three people, something important to us. Above all, this card illustrates the art of expressing the intensity of the feelings we have for one of these three people, which shows the position of the middle cup, which stands higher than the other two cups.“

Yes.