Halloween POET VIDEO for yoU yOU YOUlyrics :

Epitaph of the Gravedigger's spade. 

Here's a spade and I,
 we are One

Here the worm does not cry 
and only bites 

Let the orchard be ,
where it will be obvious 

Here the crosses of the gravedigger grow
:::::::::::::::::::::::::::::::

Vytvořeno na Halloween 2021 pro Tebe.
Slovo ,,vnitřnosti" řekne D.O. v Opavě.
Nahráno na jaře 2O21 ve Studiu Shaark  www.shaark.cz
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa a celého letošního Halloweenu a zbytku dne :

Crowley - 3 - cisarovna

ze 78 karet je to ,,Císařovna“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

,,a je možné, že se pokoušíte vyřešit záležitosti, které se týkají důležitých žen ve vašem životě“

V takové chvíli je člověk rád na světě, rád, že tu pitomou bouračku přežil ,všechno je tak jasné.

Však víš.

POET VIDEO : Bloumání v Ulicích Providence.

Pro Tebe. Bloumání v ulicích Starého Města.

Wandering the streets of Providence.

Na dnešní Halloween se hrob upíra perfektně hodí.

Záběry pořídil P.L. Čteno na jaře 2021z mé sbírky ,,Večeře u Minského / 2016 / “ ve Studiu Shaark, Bzenec. http://www.shaark.cz

Karta na publikaci Poet Videa je : ,,Eso Mečů“

Crowley - eso mecu
,,Eso mečů představuje průzračnost myšlení, ale i nápaditost a originalitu na mentální úrovni. Je to stav mysli, která nezná pochyb“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Džbán květin. / Pro Laru F./

Stalo se tradicí, přivítat .

Fotografie od Michael Burrows na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Džbán květin.

Lubomír Tomik

Jsou čerstvé,
právě natrhané,

v údolích ,
na horách,
na pláních Venuše,

ráno se vzbudíš do vůně,

na nočním stolku,
džbán plný květin,

jen záclona vlaje ve větru.
LFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLFLF


Pitcher of flowers.

Lubomír Tomik

They are fresh,
just torn,

in the valleys,
in the mountains,
on the plains of Venus,

you wake up to the smell in the morning

on the bedside table,
a jug full of flowers

only the curtain flutters in the wind.
Fotografie od Jill Wellington na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu v Halloweenském ránu na Lařino uvítání je ,,Síla“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Crowley - devitka holi
,,Devět holí tedy odráží sílu vnitřní vize, hlubokého vnímání a intuice. Tato síla se projevuje na všech úrovních vědomí, na mentální, citové, duchovní i fyzické, což naznačují čtyři šípy zachycené v pohybu. Tento symbol ilustruje neomezenou sílu, jejíž zdroj se nachází v nitru.“

Potkali se.

Potkali se.

Lubomír Tomik

Potkali se,
   pan Kain a pan Ábel

kývli si na pozdrav když se míjeli,
ten den.

Míjíš se 
se svým míjením.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

They met.

Lubomír Tomik

They met,
   Mr. Cain and Mr. Abel

 nodded to each other as they passed,
THAT day.

You're passing
with your own passing.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX666

Jen tak pro Tebe, syrová, bez příkras.

Předsíně smrti.

Fotografie od ShonEjai na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hall of Death.

Lubomír Tomik

You take a step
and you are inside the color

in a hurry,
out of breath
gracefully graceful,
it smelled of dust,

and wasn't it firearm?

of course he was
effect obvious

I was suddenly dealing with ,pierced like a sieve,

dances in the halls of death,


because i met You

I'm a shooter at any moment,

even in front of the execution squad,
im execution squad


I do not know all the plants of the Kazakh steppes,

I only know
that,
that.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předsíně smrti.

Lubomír Tomik

uděláš krok
a jsi uvnitř barvy

uspěchaná,
udýchaná,
půvabně půvabná,
voněl prach,

a nebyl střelný ?

jistěže byl,
účinek zřejmý,

byl jsem najednou řešeto řešet,

tanečky v předsíních smrti,

protože jsem potkal Tebe,

v každé chvíli jsem střelcem,

i  popravčí četou,


neznám všechny rostliny kazašských stepí,

vím jen to,
že ,
že.Fotografie od iSAW Company na Pexels.com

Karta na publikaci, karta Crowleyho Tarotu, právě teď je : Desítka Holí , ,,Útlak“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1011-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-holi

Crowley - desitka holi

POET VIDEO : ,,Česká televize“

Read by Lubomir Tomik and D.O.

U hrobu Petra Bezruče.


Lyrics:

,,Czech television. / For you /

Lubomír Tomik

hats and straps,
rifles and helmets

an apple from the hands of a snake,

She liked
very much.“

The goal was everything.

…a karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je …

,,Ďábel.“

A kávu z titulní fotky jsem vypil.

The Silver ONE.

On the sky is new constellation – The Silver One.

http://speckmetal.net/merch/

Autor fotografie : P.L.

Karta Crowleyho tarotu na publikaci černobílé fotografie, srdce je červené , ze skla, pin je stříbrný, těžký, masivní a karta je : ,, Odvaha „

Crowley - sedmicka holi
,,Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili.“

Yes.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Karty Crowleyho Tarotu sem dávám ze dvou důvodů, jednak se podle nich řídím, jednak se je pořád učím, je to rok a nevím nic.

Možná něco.

Těsný oděv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Těsný oděv.

Lubomír Tomik


cit k Tobě mne obemknul jako těsný oděv,

tlumený smích,

maso přivezli do mlýna,
chlápci byli oblečeni 
v těsných oblecích

potřásli si rukama,
mleli pomalu,


mlynáři fešní,
protože v božích mlýnech  makají jen andělé a krasavci

tlumený smích 
tlumený smích
tlumený smích

se ozývá 
uvnitř nekonečných staveb,
uvnitř božích mlýnů,
které melou příliš pomalu,
ale melou,
melou,
pomalu a jistě,

vzpomeň si ,
až budeš propadávat mezi mlýnské kameny, brácho.


A my sedíme na schodech a koukáme si do očí,

naložíme rudou mouku na vůz a 

,,Hyjé"

zpátky k domovou,

v těsných šatech.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tight clothing.

Lubomír Tomik

The feeling for You surrounded me like a tight garment,

muffled laughter,

the meat was brought to the mill,
the guys were dressed
in tight suits

they shook hands
grind slowly,


handsome millers,
because in the mills of God only handsome and angels work

muffled laughter
muffled laughter
muffled laughter

sounds
inside endless buildings,
inside the mills of God,

which grind too slowly,
but grind,
still grind,
slowly but surely,

remember ,
when you fall among the millstones, bro.


And we sit on the stairs and look into each other's eyes,

we load the red flour on the wagon and
"GO"
back to home

in a tight dress.
Fotografie od Fernando Capetillo na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….. ,,Velekněz“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Crowley - 5 - veleknez
,,Inspirují mě situace, ze kterých mohu vyjít poučen.“ A Lev a Býk spolu na jedné kartě.

Karta dnešního dne,, Mág“ ,kdybych za chvíli nejel sanitkou na ozařování, snad bych se i pousmál, jak nám karty vychází na dnešek.

POET VIDEO pro Tebe : ,,Fantastické květiny „

Pro Tebe. Slovo ,,květiny“ italsky řekne Natalie Castellucci, z Albegny v Itálii.

https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/


Použity záběry cesty ze Starého Města do Zlína, vystoupení Plivače Ohně v Praze, záběry laskavě zaslala D.O. , děkuji.

Zvuky strun: L.T.

Lyrics:

Fantastic flowers.

Lubomír Tomik

except for a healthy world
there is a parallel world of losers

there are other shadows
other shallows

Eva’s robe,
tender serpentines
bruises of the princess,

from Pythia
I’ll just bring You

fantastic flowers,
nothing less.

Karta na publikaci jeeee:::: 78 Karet…22 Velké Arkány ..56 Malé Arkány …. a karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Úspěch“

Vidíš to Natalie ?

Crowley - sestka disku

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

YES. WE FIGHT.WE ARE ALIVE.

Většinou…

…mám nápad, odkulhám ho provést, dozáthnu ho do konce, nejím nespím, až je hotovou odpadnu bolestí v pitomé noze a znovu a znovu a……… protože když mne bolí noha, zdvojuje se mi vidění / takhle píšu bez nekonečných oprav/, – odpustit tomu chlapovi který nedával pozor při řízení a v 65 km/h mne sejmul….. je lehké? Ne, není ,tohle je podělaně nemožné. Víš jaké To je být pár minut bez bolesti a pokaždé znovu v ní trávit celý čas? Posílám Ti ji, BOLEST.

Právě mi Natalia z Albegny v Itálii poslala jedno slovo, do Poet Videa a mne napadlo, že až zazní, bude to několikrát , bude se sypat jako květiny pro Tebe ,odevšad….a zdá se, že tady , na mé stránce bude příští rok neobyčejně zajímavo, s možností přeháněk zajímavostí a občasným pohledem za OPONU , budu psát pro Tebe…no tak jsem mrzák , díky Tobě ale žiji sen.

Tohle Poet Video pro Tebe bude…zajímavé, nechal jsem ho dva dny uležet a teď přišel nápad s kyticí slov…a jezdí se v něm hodně na koni a ještě :

Zámek Napajedla

Řeka Morava

Hrad Buchlov

Moskva

a vystoupení plivače ohně v Praze .

Fantastické květiny.

Fotografie od Hayron Vieira na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fantastické květiny.

Lubomír Tomik


kromě rádoby zdravého světa

existuje souběžně svět poražených


existují jiné stíny,
jiné mělčiny


roucha Eviny,
něžné serpentiny

pohmožděniny princezny 
od Pýthie z věštírny,

přinesu Ti jen,
fantastické květiny,

nic méně.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fantastic flowers.

Lubomír Tomik


except for a healthy world

there is a parallel world of losers


there are other shadows
other 


Eva's robe,
tender serpentines

bruises of the princess
from Pythia 

I'll just bring you
fantastic flowers,

nothing less.
Fotografie od u0412u044fu0447u0435u0441u043bu0430u0432 u041du0435u043cu0447u0435u043du043au043e na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe :

,,Věž“ – https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Crowley - 16 - vez

,,Věž je symbolem proměny a probuzení, které je nutné ke zbourání všeho, co je v našem nitru umělé, falešné anebo si klade ke své existenci podmínky.

V době probíhajících vnitřních i vnějších změn je nutné mít na paměti tato slova: „Buďte k sobě jemní.“

WOW.