Úplně napadrť.

Napsáno pro Tebe ve sbírce ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 /
Čteno a nahráno ve Studiu Shaark, Bzenec ,únor 2021. Video 30.9.21.
Lyrics :

Completely attack.

Lubomír Tomik
under
the blows
of hands
tearing
me
to
pieces
stomachs
broken
gushing
vermilion
in
the palms
of the wreckage
of the eyes

completely attack.

Fotografie Anděla Smrti v Koryčanech, autor P.L.

Defence of Poetry. / For YOU /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Obrana Poezie. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Kdyby naše srdce neměla slova,
jak bych Ti mohl říci,

že jsem si strhal nehty na prstech při

 tanci na největším vrcholu ve vesmíru,

v této realitě,

Hora Tebe,
výška milion Brou ,

šerpové se obracejí zpět,

                     z posvátné úcty,

každá další myšlenka na Tebe je další stoupání do mraků
a další úchyt,

někde v oblacích nade mnou JSI, 

řekni mi,
že mne neskopneš dolů,
brutálně,
upřímně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Billel Moula na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Defense of Poetry.

Lubomír Tomik

If our hearts had no words,
how can i tell You

that I tore my fingernails

 dancing at the greatest peak in the universe,

in this reality,

Mountain of You,
height million good night,

the sherpas turn back,

out of sacred reverence,

every other thought on You is another ascent to the clouds
and another handle,

somewhere in the clouds above me You ARE

tell me,
that You won't kick me down
brutally,
honestly.
Fotografie od Vincent M.A. Janssen na Pexels.com

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci…ze 78 karet : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Ty.

Úžasné.

pieces of lungs

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vždy nejde psát jen o jedné straně mince, ta druhá je tu s námi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pieces of lungs.

Lubomír Tomik

I miss You so much
that the word "miss" has lost its meaning

darkness without You,
a new kind ,
burdensome,
suffocating,
gripping,
arms tight around the neck

I can't breathe if I can't hug you

still sodium hydroxide fumes,
devouring my lungs to pieces, almost taste them, their irony taste

they were asleep in Bethlehem for the time being 
and someone was about to take a walk in the night city.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com
kousky plic.

Lubomír Tomik

scházíš mi tak moc,
že slovo ,, scházíš " ztratilo význam

temnoty bez Tebe,
nový druh ,
tíživé,
dusivé,
svírající,
ruce kolem krku,

nemůžu se nadechnout když Tě nemůžu obejmout,

pořád jsou to výpary hydroxidu sodného, 
rozežírající plíce na kousky, skoro je chutnám, cítím jejich železitou příchuť,

prozatím v Betlémě spali a někdo se chystal na procházku nočním městem.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

78 karet, píši vždy pravdu, nevymýšlí si, nebo nepodvádím.

Stíny na obloze…a…

…autorka fotografie D.O. , všude jsou horkovzdušné balony, tento byl u řeky Opavice v Opavě…byl to TEN balón, z videa ,ztroskotaný, nakonec vzlétl, jde na přistání, nebo do mešity komína…..muezzíni volají…:

-Pojď ke mě…přistaň! –

Můžu já k Tobě ?

Karta ,,Mág“ Crowleyho Tarotu…mění všechno.

,,MÁG“.

To You. For everything, for keep me alive.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tobě.

Lubomír Tomik

Rty Tvé jsou loubí,
na nichž v snách se zřím dovádět,

Tvé vlasy voní přes závoje dní,
právě utržený dálek květ

Tvá mysl,
nejskvělejší dílo matky přírody

nejkrásnější ze všech,
jestli je na krásu třeba zbrojní pas,
musíš skládat zkoušky zas a zas,

možní tisíce životů prožil jsem a nevím o tom,

potkal jsem Tebe,

nic už potom.


Jsme jen skalní malby ,

na něž pochodně vrhají stíny,

v chodbách Altamiry.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thee.

Lubomír Tomik

Thy lips are places,
on which I dream to play,


Your hair smells through the veils of days,

just torn flower in the distance


Your mind,
the greatest work of mother nature

most beautiful of all,
if you need a gun passport for beauty,
You have to pass exams again and again,

I have lived thousands of lives and I don't know about

I met you

nothing after that.


We are just rock paintings,

on which torches cast shadows,

in the vast corridors of Altamira.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ta pro mne nejvyšší možná- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Mág. Miluji Tě.