Poet Video : U Tiffanyho, odpoledne 27.9.21, 16.49.

Čteno na třech místech :   Opava, Česká Republika,       Albenga, Itálie,      Staré Město, Česká republika. 

Záběry pocházejí z pevnosti Josefov, z míst, kde koná festival Brutal Assault.

Napsáno pro Tebe , čte D.O. ,  Natalie Castellucio.
https://www.youtube.com/channel/UCKt7...

lyrics:
At Tiffany's, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany's on a sunny afternoon
love always finds its way

and Tiffany
on a cloudy evening
the path always finds love

and Tiffany
at night the joys of life
 will always find  way to love

and Tiffany
You are dazzled by a diamond,
The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
 and there is hell in the basket,

a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany's!


Italiano :

da Tiffany
in una serata nuvolosa
il sentiero trova sempre l'amore

da Tiffany
di notte le gioie della vita
troverà sempre il modo di amare

da Tiffany in un pomeriggio soleggiato
l'amore trova sempre la sua strada

da Tiffany
Sei abbagliato da un diamante,

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Videa : Hvězda.

https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/


Natasha.

Fotografie od Manuela Adler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

vynořila se z jezírka v lesích,
voda stékala po kůži,

vprostřed divočiny bylo takové ticho,
že kapky vody  dopadaly do kapradí
se zvukem pum shazovaných ze střemhlavých Stuk ,
s jekotem banshee,
a údery bubnů
pohánějících římské veslice

pot a krev
pot a krev
pot a krev

omládla o století a usmála se.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

emerged from a pond in the woods,
water ran down the skin,

was such silence in the middle of the wilderness that
 drops of water running down the skin fell into the ferns
with the sound of bombs dropped from dive bomber Stuka,
with a screaming banshee,
and drum beats
propelling Roman rowboats

sweat and blood
sweat and blood
sweat and blood

She was younger for a century and smiled.
Fotografie od Stacey Gabrielle Koenitz Rozells na Pexels.com

Karta na publikaci této básně je znovu…,,Ďábel“. Někde je můj cit k Tobě tak silný, že si kartu snad přivolávám…ze 78 karet, prakticky denně.

Shadow boxing.

Fotografie od Julia Larson na Pexels.com
Deset kol v ringu.

Lubomír Tomik

Jen na Tebe myslet,
je jako projít miliony peyotlových seancí

svět je barevný, všechno je jasné,

pokládám ovčí kůži do horských potoků aby se na ni nachytalo zlato

myšlenky na Tebe ,
každá z nich je deset kol v ringu s obrovským boxerem,

stejně znovu vstanu,
mám sílu na dalších deset sto tisíc,

když jsi tady , 
nic mne nepřemůže,
nic mě nezabije
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ten laps in the ring.

Lubomír Tomik

Just think of You
it's like going through millions of peyote sessions

the world is colorful, everything is clear,

I put sheepskin in mountain streams so that gold can be caught on it

thoughts of You
each of them is ten rounds in the ring with a huge boxer,

i will get up again anyway
I have strength for another ten hundred thousand,

when You're here
nothing can beat me,
nothings kill me
Fotografie od cottonbro na Pexels.com