Tvoříme přítomnost a budoucnost…

…ale tohle, realita ?

Fotografie D.O. Před chvílí.

Včera čteno https://midianpoet.com/2021/09/27/poet-words-for-you/ dnes na básni dále pracujeme s D.O. v Opavě a Natalií z Neapole, všichni tři říkáme: horkovzdušný… balon…explodoval. Bude z toho ,, poet video „

D.O. jede na kole a najednou vidí : Startuje balon.

… a náhle….všichni ven z koše a

…nějaká porucha…stačí se podívat na pózy zklamaných pasažérů…jasně, náhoda, každý den přece troskotají balony, tento sice nevybuchl, bezva, přesto neodstartoval.

SYNCHRONICITA.

Říkám tedy nahlas slova jiná, víš.

Vítej do mého světa.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto článku je….jaká jiná..jaká jiná…jaká jiná..,,Ďábel“https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Rope ladder. / For You /

Fotografie od Karina Zhukovskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provazový žebřík. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

je spuštěný z letadla
je spuštěný v přístavu
je spuštěný napůl žerdi

je spuštěný z letounu, vlaješ ve větru na poslední příčce,
pevně sevřené rty v oblacích,
síťované punčochy

je spuštěný v přístavu,
rozbíjíš při křtu plavidla láhev šampaňského,
ozve se rána a k obloze vzlétnou barevní motýli

je spuštěný napůl žerdi,
kapitán nechal trosečníky připlavat blíže, nalákal je,
až pak nařídil
                               spustit palbu 

rudé stuhy, rozvířené
lodním šroubem na všechny strany,

na pláž ostrova dorazí zbytky žraločí polévky snídaně večeře oběda

vrčení motoru,
z výšky máváš na pozdrav,
z výšky se usmíváš,

je to více než dost,
více než dost.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rope ladder.

Lubomír Tomik

is launched from an airplane
running in the harbor
running half mast

is launched from the plane, You flutter in the wind on the last rung,
tight lips in the clouds,
fishnet stockings

is launched in port,
You break a bottle of champagne at the christening of a vessel,
a bang will sound and colorful butterflies will take off

is running half mast,
the captain let the castaways float closer, lured them,
until then ordered
                                   open fire

red ribbons, swirled
propeller on all sides,

leftovers of shark soup arrive at the island's beach breakfast dinner lunch


engine growl,
from above You wave to salute,
You smile from above


it's more than enough,
more than enough.
Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe : ,,STAR“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda WOW: ,,…se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).“

Zázrak I. stupně.

Fotografie od Thirdman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A miracle of the first degree.

Lubomír Tomik

roaring and singing carried into the night,
guided the window lights,
roadside on the cliffs

two fireplaces inside the room

water was brewed for tea,
bowls of butter ready,

someone turned us into two teapots,

and the only way to communicate,

it was bubbling and singing,


while I cooked for several months,

You didn't start boiling,


yet,
in a steam of letters that You -
A first-degree miracle!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zázrak I. stupně.

Lubomír Tomik

ryk a zpěv se nesl do noci,
světla oken naváděla
pocestné na skaliska

dvě ohniště uvnitř místnosti

vařila se voda na čaj,
misky s máslem připraveny,

někdo nás proměnil ve dvě čaojové konvice,

a jediný způsob jak se dorozumívat,

bylo bublat a zpívat,

zatímco já se vařil několik měsíců,

Ty jsi nězačala vřít,

přesto,
v páře písmen to že jsi -
Zázrak I.stupně !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

M

I

R

A

C

L

E

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně : Wheel of fortune https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

All.

Fotografie od George Milton na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All.

Lubomír Tomik

crushing space,

at a certain moment
loneliness stabs the deepest,

 abyss in Your eyes
  an ideal place for an ambush,

all Your photos,
  they inflict wound to me ,
    after wound,

instead of blood, memories flow

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Všechny.

Lubomír Tomik

rdousící se prostorem,

v určitém momentu
samota bodne nejhlouběji

není snad propast Tvých očí
ideálním místem pro přepadení,

všechny Tvé fotografie,
zasazují ránu za ranou,

místo krve tečou vzpomínky
Fotografie od Dagmara Dombrovska na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně je ,,Eso pohárů“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar