Poet Words : / For You /…

… teď pro Tebe, včera nebylo nic, napsal jsem večer slova do sešitu tužkou, přepsal do je do PC a teď Ti je přečtu, snad se k Tobě někdy dostanou…je to..Něco jako kouzlo, přece.

..this is totally for You…almost honest.

takovou mi dáváš sílu, jen prostým faktem, že JSI a možná mi věnuješ myšlenku, přesto, možná a….pro Tebe :

At Tiffany’s, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany’s on a sunny afternoon
love always finds its way

at Tiffany’s
on a cloudy evening
the path always finds love

at Tiffany’s
at night the joys of life
will always find way to love

at Tiffany’s
You are dazzled by a diamond,

The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
and there is hell in the basket,
a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany’s!
I will probably continue working with the text and where there is a moment of silence there will be the sound of an explosion ... in the rain maybe ...

I proto…

… teď pro Tebe, včera nebylo nic,napsal jsem večer slova do sešitu tužkou, přepsal do je do PC a teď Ti je přečtu, snad se k Tobě někdy dostanou…je to..Něco jako kouzlo, přece.

Za těch pár minut co můžu sedět, je to na hranici…abych bolest rozdrceného kolene nevrátil odesílateli,zabalenou do těch 65km/h.

Natalia.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

dreams of queeNs,
 dreAms never ends in losT,

celestiAL dIamonds,
vAluables

range of cupid arrows
 never ends in lost

so much,
i miss You so much,
so much
MUUUUUUUUUUUCHCHCH!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

sNy královen
nikdy nekončí do ztracenA

Tělesa nebeská,
drAhocennosti
dostřeL amorových šípů
nIkdy nekončí do ztracena
tak moc
tak moc mi chybíš
tAk moc

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Fotografie od Dean Ha na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně :https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

WOW.

Ty.

At Tiffany’s, afternoon 27.9.21, 16.49.

U Tiffanyho,odpoledne 27.9.,16.49.

Lubomír Tomik

u Tiffanyho za slunečného odpoledne
láska si vždy najde cestu,

u Tiffanyho
za zamračeného podvečera
cesta si vždy najde lásku

u Tiffanyho
za noci radosti života
najde vždy cesta lásku

u Tiffanyho
Tě oslní diamant,
pozadí scény je hukot hořáku horkovzdušného balónu
 a v koši je peklo,

balon na obloze najednou explodoval

BOOOOOOOM

hedvábí hoří hladce,
v slunečném odpoledni u Tiffanyho!
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
At Tiffany's, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany's on a sunny afternoon
love always finds its way

and Tiffany
on a cloudy evening
the path always finds love

and Tiffany
at night the joys of life
 will always find  way to love

and Tiffany
You are dazzled by a diamond,
The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
 and there is hell in the basket,

a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany's!
Fotografie od Efecan Efe na Pexels.com

The Art of B.

Fotografie od viresh studio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The Art of B.

Lubomír Tomik

at the dawn of modern geography,
when the atlases were to be extended by
reality,
dimension,
the line of the seas of our minds,
oceans of souls,
Continent of You,

the joy of laughter and merriment on the Sabbath of fairies,

Ganesha is forgotten,
thousands of gods disappear,
dust settles
just to get up

and with the trump of an elephant,
 he will crush you and me with the paw of love,

meat combined in androgyn,
we inside one body
connected forever.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The Art of B.

Lubomír Tomik

za úsvitu moderního zeměpisu,
kdy se atlasy měly rozšířit o
reality,
dimenze,
linie moří našich myslí,
oceány duší,
Kontinent Tebe,

radost smích a veselí na sabatu víl,

na Ganéšu se zapomíná,
tisíce bohů mizí,


prach sedá,
jen aby se zvedl
a svou sloní tlapou lásky rozdrtí Tebe a mne,


maso spojené v androgyna,
my uvnitř jednoho těla,
spojeni navždy.

Fotografie od Sanjib Samanta na Pexels.com