Magic circle.

Fotografie od Sanndy Anghan na Pexels.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magický kruh.

Lubomír Tomik

,,Magický kruh můžeš nakreslit kdekoli

                   na 
                yt      ci 
               i          fe  
              l            rní
                a          k
                  e     u 
                     r   

nakreslený na místě kde stávaly šibenice je obzvláště silný"


řekl Pinocchio a dřevěný nos mu zase povyrostl o kus,

uklonil se publiku 
a opona spadla ,
zavalila ho váhou rudého sametu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxXXX

Magic circle.

Lubomír Tomik

,, You can draw a magic circle anywhere

                     on
                   yt   the
                 ila        d
                  er        i
                   fo     a
                       l


drawn at the place where the gallows stood is especially strong "

said Pinocchio, and his wooden nose grew a little again,

 bowed to the audience
and the curtain fell,
 overwhelmed him with the weight of red velvet.

The Card on th publication of this poem is https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

,,Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.“

Ve Lvu… spojován se znamením Lva….jakým jiným, je to přece Tvé znamení a tohle jsem psal včera pro Tebe. Tedy ano.

Poet Video : ,, Střední část dne silný vítr. “ / Pro Tebe a Emelii /

Čteno pro Tebe 21.8.21 v Opavě u hrobu Petra Bezruče, fotografie a video pořízeny P.L. 25.9.21 ve Starém Městě.
Lyrics:
Strong wind in the middle of the day.

/ to Emelia /

Lubomír Tomik

strong wind in the middle of the day,
occasional supplies of drinking water,
women,
women,
women
with mirrored glasses,
flashes in the kaleidoscope,

strong wind in the middle of the day,
everything is for sale,
it does not take place
it does not take place
it does not take place
sale

someone,

someone sent a seller for the right accessories of elegance


You whisper the thousandth first story of Scheherazade.

https://midianpoet.com/2021/08/17/stredni-cast-dne-silny-vitr-pro-emelii/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

A ballad about a diving bell.

Fotografie od Emma Li na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balada o potápěčském zvonu.

Lubomír Tomik

v ďáblových knihách se šeptalo ,

ospale a tajemně o
potápěčských zvonech na dně moře

každý z nich o velikosti vesmíru

a jedna Mléčná dráha úplně nahoře byla naše

 v ní jeden zvon Země
a ve druhém my

pokaždé když se bublina kyslíku vznesla k hladině,
něco se stalo,

lásky viry války,

na hladině čekala nová posádka,
střídání stráží

nahoře se spolu,
spolu,
můžeme,
můžeme,

můžeme nadechnout,
zhluboka, 

jako bychom se objali poprvé


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ballad about a diving bell.

Lubomír Tomik

the devil's books whispered,

sleepily and mysteriously about
diving bells at the bottom of the sea

each about the size of the universe

and one Milky Way at the very top was ours

 in it one bell of the Earth
and in the second we

each time an oxygen bubble rose to the surface,
something happened,

love viruses war

a new crew was waiting on the surface,
changing of the guard

upstairs together
together,
we can
we can

we can breathe,
deeply

as if we were hugging for the first time 
Fotografie od Olya Kobruseva na Pexels.com

Těsně pod vrcholkem Horebu.

Fotografie od Maksim Romashkin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Just below the top of Horeb.

Lubomír Tomik

just below
the top of Horeb mountain,

where he saw an unquenchable fire

in an asbestos suit he lowered his visor,

like a medieval knight

hands clenched into a fist,

before your eyes

and walked into the fire,

first step...
and second

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Těsně pod vrcholkem Horebu.

Lubomír Tomik

těsně pod
vrcholkem hory Horebu,

kde uviděl nehasnoucí oheň

v azbestovém obleku si stáhl hledí,

jako středověký rytíř

ruce zaťaté v pěsti,

před očima Tvou tvář,


a vykročil do ohně,

první krok...
a druhý

Ve tři ráno.

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve tři ráno.

Lubomír Tomik


Ve tři ráno jsi stejně vzdálená,

jedna z hvězd Orionova opasku


když bolestí nemůžu spát,

dívám se nahoru na Tebe,


v měkkém světle Měsíce,
nedosažitelná


přece za hodinu jízdy bych Tě držel v náručí,

nechceš abych nikdy nastartoval

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At three in the morning.

Lubomír Tomik


At three in the morning, you're just as far away

one of the stars of Orion's belt


when i can't sleep in pain

I look up at you

in the soft light of the moon,
unreachable


after all, in an hour's drive, I would hold You in my arms

You don't want me to ever start a car
Fotografie od Nataliya Vaitkevich na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně ,šestka Pohárů Malé Arkány…,, Rozkoš „https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Ty.