Některé předměty.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Some subjects.

Lubomír Tomik

Some objects in your light fade,
you kill with love

it's so alive
amazing and unrepeatable, real

Some objects in your light fade,

for example me.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Některé předměty.

Lubomír Tomik

Některé předměty ve Tvém světle blednou,
zabíjíš láskou,

je to tak živé, 
úžasné a neopakovatelné, reálné.

 
Některé předměty ve Tvém světle blednou,

třeba já.
Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci téhle básně pro Tebe, vyšla…ze 78 karet…,,Zamilovaní“ šestá karta velké Arkány a :

Background of the Lovers Tarot card
The Lovers Thoth Tarot, the card of poetic beauty that connects the form from the outside with the inner creation, seeks the meanings beyond the everyday images inside the curtain of the Story of Creation and Fall of Man. This deep focus is taken from “The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz”, where drunkenness with a desire to be stylized into “surrounded by love”, but behind it, there is latent drowsiness which turns into “no longer exist”, corresponding to the restrained soul of the dark spirit.

Poet Video : ,,Salt“

Svou báseň ze sbírky ,,Noční stěhováci" čtu 12.1.21 na Hradisku Sv.Klimenta v Buchlovských horách, s doprovodem tamní zvonice..
Lyrics:

Salt.

Lubomír Tomik

I'll feed You first,
first with seabed pearls
and You ?

You put your hands in heron's necks,
You will worship
still beating hearts.

Křišťálová lebka a Svatý Grál natočeny na výstavě v Holešově. Vlak jede v Uherském Hradišti přes řeku Moravu, most byl za II. světové války bombardován.
/2019/ Grafická úprava obálky Klára S., fotografie na obálce pochází z lesa Aokigahara v Japonsku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Aokigahara

V převleku za zelináře.

Fotografie od riciardus na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disguised as a greengrocer.

Lubomír Tomik

In disguise as a greengrocer, I offer
help You with the suitcase at the airport on Saturday morning,

the suitcase has eyes
hands and legs,
he gets up, looks sideways, and says- "Not by mistake, man!"-

The daily look on Your face is for me a splash of living water at the beginning of the day,

You are my green priestess
maze guide,
green fairy.

Fotografie od Denys Mikhalevych na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V převleku za zelináře.

Lubomír Tomik

V převleku za zelináře nabízím
Ti v sobotním ránu pomoc s kufrem na letišti,

kufr má oči, 
ruce a nohy,
vstane , pohlédne úkosem a řekne: -Ani omylem, kámo !- a odejde.

Každodenní pohled na Tvou tvář po probuzení je pro mne chrstnutí živou vodou na začátku dne,

jsi má zelená kněžka,
průvodkyně labyrintem,
zelená víla.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Esther na Pexels.com

A simple answer to Kant’s elegant questions.

Jednoduchá odpověď na Kantovy elegantní otázky.

Lubomír Tomik


Co mohu vědět ? TY

Co mám dělat ?
TY

V co smím doufat ?
 TY

Co je člověk ?
TY.


Jednoduché,

ať vesmíry kolidují, 

bouře zuří
 
viry řádí, 

otázky věku,
nezáleží na ničem, dokud tady jsi.

TY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A simple answer to Kant's elegant questions.

Lubomír Tomik


What can I know? YOU

What should I do ?
YOU

What can I hope for?
 YOU

What is a human being?
YOU.

Simple,

let the universes collide,

the storm is rage
 
viruses are rampant

question of age,

It doesn't matter if You're here.


YOU.
Fotografie od Markus Winkler na Pexels.com

The Card of Crowles Tarot on publication is ,, The Hierophant“. Lion and bull in one painting, yes.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz