Planetární Cirkus. / Pro Tebe /

Z jedné myšlenky na Tebe před chvílí na zahradě, nebylo nic, mysl myšlenky proměnila v obrazy v slova, ruka zapsala tužkou na papír a ,pro Tebe, na veselejší téma !

Nemůžu přece umřít každý den, včera to bylo podruhé.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Lu0103zuran Cu0103lin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Planetary Circus.

Lubomír Tomik

The Clown remembered everything and
didn't want to tell anyone

the Tightrope walker kept falling into the safety net and in the record jumped to the height of the rope,

Presenter in a long robe
               swirled barefoot on the sawdust

the Scene was ready
we sat down in the first place

and the Planetary Circus began:

throws throwing Neptune and Jupiter,

on the bars of Saturn and Uranus,
Venus was great with Your Beauty,

Mercury and Mars exchanged in the air hearts and swords and swords and swords and reds and reds and swords juggling until heads passed,
and the Earth,

we were on it, 
we waited for what would happen next, what would happen in the arena,
ten
 nine
 eight
 seven
 seven six
 five 
four
 three 
two
 one
 

and the Clown lit a cannon cigar from the Napoleonic Wars,
it will be a bold shot!
The ONE !

Fotografie od Vidal Balielo Jr. na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Planetární Cirkus.

Lubomír Tomik

Klaun si pamatoval všechno a
nechtěl to nikomu říct,

Provazochodec pořád padal do záchranné sítě a v záznamu se vyhoupl do výšky na lano,

Konferenciérka v dlouhé róbě
naboso na pilinách vířila úsměvy

scéna byla připravena,
seděli jsme v první řadě

a Planetární Cirkus započal:

Přemety metajícími Neptunem a Jupiterem,

na hrazdách Saturn a Uran,
Venuše skvěla se Tvou Krásou,

Merkur a Mars, směle vyměnovali si žonglováním srdce a meče a meče a sdrce a rsdce a čeme a ečem a ecdrs až šla hlava kolem,
a Země,

na ní jsme byli my a čekali,
 co bude dál, co se stane v manéži,
ozvalo se deset 
devět
 osm 
sedm
 šest
 pět
čtyři tři dva jedna 

 Klaun zapálil doutnák kanónu z Napoleonských válek, 
bude to smělý výstřel !
Jediný!
Fotografie od Thgusstavo Santana na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Co si přát více, astronomický význame : Mars ve Lvu…kdo je asi narozen ve znamení Lva, neznáš někoho ?

Zkoušet cokoli…

The Emperor of Ice-Cream by Wallace Stevens ,read by Lubomir Tomik, 24.9.21, For You..and sorry for my english to all…im still learning.

The Emperor of Ice-Cream
BY WALLACE STEVENS


Call the roller of big cigars,
The muscular one, and bid him whip
In kitchen cups concupiscent curds.
Let the wenches dawdle in such dress
As they are used to wear, and let the boys
Bring flowers in last month’s newspapers.
Let be be finale of seem.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

Take from the dresser of deal,
Lacking the three glass knobs, that sheet
On which she embroidered fantails once
And spread it so as to cover her face.
If her horny feet protrude, they come
To show how cold she is, and dumb.
Let the lamp affix its beam.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

Wallace Stevens, „The Emperor of Ice Cream,“  from The Collected Poems of Wallace Stevens. Copyright 1954 by Wallace Stevens.
Source: The Collected Poems of Wallace Stevens (1982)

Pár slov k…

Pár slov k … https://midianpoet.com/2021/09/23/real-poet-video-with-story-for-what-elsefor-you-my-everything/

…setkal jsem se názory, že je video trochu moc…násilné…. podle mě není, je to JEN příběh o tom, jak poručík v zelené mikině vyslýchá vězně, když slyší co mu řekne, nezvládne to a zmáčkne spoušť pistole, je to jen zkrat toho poručíka, vyslýchajícího, …….na fotkách v pozadí, z mé zahrady je vidět dům Aloise Grebeníčka, skutečného vyšetřovatele STB, který sice nikoho nezabil, ale podle svědecky doložených výpovědí vězně v UH věznici mučil….

…když jsem to napsal, najednou to bylo už kompletní , úhly kamery, střihy, zvuk výstřelu, spoušť VZDUCHOVKY ,všechno, VIDEO NENÍ skutečné, je možná jen trochu syrové, …..mezi napsáním a natočením uběhlo pár minut… takový život přece je, jsou hrůzy, války, bombardování, touha po moci, která nutí lidi jít přes mrtvoly…nebo ne?, někdy se dějí věci , které nemáme v rukou a nemůžeme je nijak ovlivnit….ZLO, ne ďábel, satan, jsme to my lidé, zlo v nás….

To co cítím k Tobě, je pravý opak. Dobro, Naděje, Láska.

…a vždy, udělej přece něco, co od Tebe nikdo nečeká, celou dobu střízlivý,jak jinak bych to video mohl dokončit a publikovat, jen jsem to hrál.

Night ghosts.

Fotografie od Daisy Anderson na Pexels.com
Noční duchové.

Lubomír Tomik

překvapení úvodem,
nejsou žádní noční duchové,

v téhle jeskyni jsi svědkem iniciačního představení

divadla o dvou hercích zaklesnutých do sebe,

nová světla, nové stíny,

duchové, bohové, postavy z příběhů,
žijeme obklopeni stárnoucími obrazy, sny druhých,
copak to nevidíš ?

Chtěl bych se dívat jak se mi měníš před očima a říct...,,Já Tě znám ."

Neznám.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night ghosts.

Lubomír Tomik

surprise introduction,
there are no night ghosts,

in this cave you are witnessing an initiation performance

theaters of two actors stuck together,

new lights, new shadows,

ghosts, gods, characters from stories,
we live surrounded by aging images, dreams of others,
can't You see that?

I would like to watch You change before my eyes and say ... "I know you."

I don't know.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com