Real Poet Video with Story. ,,For what else?“For YOU, my everything.

Napsáno a natočeno 23.9.21, pro Tebe. Příběh.
Lyrics:

For what else?

Lubomír Tomik

Inside we are timeless universes,
targeted by millions of Hubble telescopes in other Earths,
questions about meaning or rather not ask at all,
can one person be the reason for the existence of another?

Bound for ages, minutes, minutes and days,
by living

Why open your eyes every morning, when not because of You?

"A somewhat naive and outdated notion of love."

said the lieutenant.


And  pulled the trigger.


https://midianpoet.com/2021/09/24/par-slov-k/

,,K čemu to všechno ?“…

…je pro Tebe ,občas …ano,sakra,ano!

Stejně nebýt Tebe, nikdy by se tohle nestalo… úžasné, když báseň prožiji s Tebou, je to tak…tak osobní a … no teda, právě jsem viděl nové video, už dopředu, ještě nevzniklo..ale pro Tebe všechno půjde stranou… teď, nové video z téhle básně kterou jsem napsal pro Tebe,víš…přece VÍŠ.

Dům Netvora.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monster house.

Lubomír Tomik

small and large lanterns,
hung along the roads,

along the paths to the Monster’s house,
on the street of life,

in the house of the Monster named

saturation
the worst poison

saturation,
vanishing world,

saturation,
yet I want to swim at night time in the sea of ​​You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dům netvora.

Lubomír Tomik

malé a velké lucerny,
zavěšeny podél cest,

podél cest do domu Netvora,
na ulici života,

v domě Netvora jménem

nasycení
nejhorší jed,

nasycení ,
mizející svět,

nasycení,
přesto chci plavat za noci času v moři Tebe
Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

The card of the Crowley Tarot on the publication is … ,,The lovers “ WOW. Celou dobu jsem myslel při psaní na Tebe, že se Tě nikdy nemůžu nasytit…nikdy.,,kolikrát jsem to řekl ?

Miliionkrát a stále je to ,,NIKDY“.

Herald

Amazing, love this.

The Lexicon

I feel as Æthelflæd, warrior queen,
                     dangers often surround me
               Lurking off in the distance/
                                  oars heaving
                   into the sea/ against the ground

the bruises on my arms heal slowly,
turn blue, purple and fade-
        green as the lone fickle frog
clim
         bing/
                    shadowed                                            stairs &                         

baiting me——->

T’wards the waning white breast
                                       of the moon
                        rejoicing in our summer
                                         remnants
                           Harbinger of the rain
                                  so the symbols say
 
As do I_____
            For it has poured all day &
                                                        night
                                         And yet, all year
                                        This is the first
                                               I’ve seen astray
                    

 — LM

[Authors Note: inspired by The Last Kingdom first, and true events]

Zobrazit původní příspěvěk

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
       jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně  a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

Ephemeral Elegy.

Fotografie od Olha Ruskykh na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Efemerní elegie.

Lubomír Tomik

šaty utkané z touhy,
brána úst,
zámky očí se neotevřou,

projděme se bouří,
nepotřebujeme bohy,
máme jeden druhého

roztrhej mne na kusy,
pohoď  mezi bodláčí,
všechno pomine,
jen my


a na rtech se objevil úsměv,
jsi oděna do šupin Slunce a vypaluješ mi oči stále znovu
tak nádherná,

nádherná.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ephemeral elegy.

Lubomír Tomik

a dress woven of desire,
gate of the mouth
eye locks do not open,

let's go through the storm,
we don't need gods
we have each other

tear me to pieces
throw them among the thistles,
everything will pass,
just us


and a smile appeared on Her lips,
You are clothed in the scales of the sun and you burn my eyes again and again,
beautiful,

beautiful.
Fotografie od Brady Knoll na Pexels.com