Poet video : Darkov ve výtahu.

Pro Tebe.

 Lázně Darkov, Baťův Mrakodrap ve Zlíně, Opava, Břeclav, Staré Město,H.........jeden výtah.
Slova ,, nádherná" a ,,cílem bylo všechno " - D.O.
                               ,,bodka" -J.M.
Záběry ze Rehabilitačního Sanatoria v Darkově, Zlín,LT.
Zvláštní měsíc života. Koncept času a prostoru mizí.

Lyrics: 

beautiful

the goal was everything

dot

Graphite fields. / For You /

Fotografie od Weir ESCO na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grafitová pole.

Lubomír Tomik

pokud jde o vodu,
nikdy Jí není dost,
ani když se nad námi zavírá,

pokud jde o bolest,
roste jí na grafitových polích až moc,
sklízím často,

pokud jde o Tebe,
od rána rychle pádíš skrze mne,
postupně mohutníš,
mohutníš,

pokrýváš mne,
pronikáš mnou,
pokrýváš mne,
pokrýváš grafitová pole.
Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Graphite fields.

Lubomír Tomik

as for water,
never is enough of Her,
even when it closes over us,

in terms of pain,
it grows too much on graphite oils,
I harvest often,

as far as You are concerned
You have been falling fast through me since morning,
You will gradually grow bigger,

You get bigger,
You cover me,
You penetrate me,

You cover me,
You cover graphite fields.
Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

Zbytky domů.

Remains of houses.

Lubomír Tomik


remnants of houses
                 excavated in Greenland

could belong to anyone,

Eskimos, seals,
 anemone,

we hid in them from a blizzard

we have made a fire in our hearts,

everything started to melt,
the heat was such that the glaciers began to melt,

Irish monks living in celibacy in Greenland died deadly,

tsunami as tall as the Eiffel Tower

arrived in front of your house,

in the valley of the deep it retreated,

only it brought my story to Your doorstep.
Zbytky domů.

Lubomír Tomik


zbytky domů 
vykopaných v Gronsku

mohly patřit komukoli,

eskymákům, tuleňům,
sasankám,

ukryli jsme se do nich před sněhovou vánicí

rozdělali jsme v našich srdcích oheň,

všechno začalo tát,
žár byl takový , že se začaly rozpouštět ledovce,

irští vrásčití mniši žijící v Grónsku v celibátu vymřeli vražedně,

tsunami vysoké jak Eiffelova věž

dorazilo před Váš dům,

v údolí hlubokých se stáhlo zpátky,

jen Ti k prahu přineslo má slova.

Venuše.

Venuše.
/pro Tebe, jedno slovo pro všechno,Ty/

Lubomír Tomik

Venuše přistála na Venuši,
Venuše se snesla do venuše Venuše,
Venuše sestoupila po venuších

venušivá
venuší
venušině
venuší

venušuji Tě,
celým venuším venuš
Venuše
Venuše
Venuše

Venuše na Venuši Venuší,
nádherná Venuše.
Venus.
/ for you, one word for everything, You /

Lubomír Tomik

Venus landed on Venus,
Venus descended into Venus,
Venus descended on Venus

venous
venus
Venus
venus

I Venus You
the whole venus venus
Venus
Venus
Venus

Venus on Venus Venus,
beautiful Venus.

Takže ?

Fotografie od Carlos Salavert na Pexels.com
So?

Lubomír Tomik

So we're done, Mr. Merrick?

Have you grown an elephant tusk elsewhere?

So you're also waiting, are you still waiting?

So are we done?

bbbbbbbbbbblack and white
black and whiteeeeeeeeeeee
black and white
coal and snow
snow and coal

we denied gravity for a while,

I ascended to heaven,
the fall was even harder,

a fall into a pile of sharpened tusks protruding from the Siberian permafrost,
it changed me forever
You changed me forever,

so...

"You experience everything a lot," said the doctor.

And how else, I'm alive, I thought.
Takže?

Lubomír Tomik


Takže jsme skončili, pane Merricku ?

Narostl Vám též sloní kel na jiném místě ?

Takže také čekáte, stále čekáte?

Takže jsme snad skončili ?

ččččččččččččerná a bílá
černá a bílááááááááááá
černá a bílá
uhlí a sníh
sníh a uhlí

popírali jsme na chvíli gravitaci,

vznesl jsem se až do nebe,
pád byl o to tvrdší,

pád do hromady naostřených klů čnějících ze sibiřského permafrostu,
navždy mne to změnilo,
Ty jsi mne navždy změnila,

takže...

,, Moc všechno prožíváte ."- řekl lékař.

A jak jinak, jsem naživu, pomyslel jsem si.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick