Kosti země.

Bones of the Earth.

Lubomír Tomik


On one side of the curtain, dreams are presented in one's own broth

on one side the curtains are piles of chairs and tables and movie posters of ancient premieres

thrown noose,
ice cream shop in front of a gas station,
Benito and Petacci,

the bones of the dusty earth,
which side of the curtain doesn't hurt so much?
Kosti Země.

Lubomír Tomik


z jedné strany opony se podávají sny ve vlastním vývaru

z jedné strany opony hromady žídlí a stolů a filmové plakáty dávných premiér

pohozené oprátky,
zmrzlinový krámek před benzínovou pumpou,
Benito a Petacciová,

kosti země zpráchnivělé,
která strana opony tolik nebolí ?
…ve světě za oponou.
Mandatory Credit: Photo by Str/AP/Shutterstock (7401543c) Eawatchf AP ITA APHS ITALY MUSSOLINI EXECUTED 1945 Four dead bodies hang from the roof at the Piazzale Loreto, Milan, Italy, . They are from left to right: Benito Mussolini, his mistress Claretta Petacci and two other major fascists. They were carried here for public display after they were detected by Italian communist partisans yesterday in Giulino di Mezzegra near Dongo and shot on the spot without a trial ITALY MUSSOLINI EXECUTED 1945, MILAN, Italy

Básnické video : ,,Tvary Vln“

Napsáno a čteno pro Tebe na Chylické v Ostrožské Nové Vsi.

Lyrics:


Wave shape.

Lubomír Tomik


Your smile are the shapes of the waves,

if a butterfly flutter causes a monsoon,

lips in the photo sent a tsunami army


waveforms,

it hits my island

I lie down in the low tide and let myself be carried to the open sea,


waveforms,
flashes of desire in miniature photochambers served by nanobots,

waveforms,
when i like to drown so much

I'm drowning
I'm drowning
I'm drowning in You.

The shapes of the waves are the outlines of You, eight months ago.

Kolosálně staromódní !

Colossally old-fashioned.

Lubomír Tomik

I'm colossally old-fashioned,
I use incorrect terms,
"fall in love forever"

I'm colossally old-fashioned,
I look at You from the cross along the way,
some laugh,
some roar with rage in the alley of the crucified,

I'm colossally old-fashioned,
 ran to You in the rain,
 the sweet smell of blood in the streams flowing from the crosses in the alley,

to hell with pessimism,
I can not be without YOU!
Kolosálně staromódní.

Lubomír Tomik

jsem kolosálně staromódní,
používám nesprávné termíny,
,,zamilovat se navždy "

jsem kolosálně staromódní,
dívám se na Tebe z kříže podél cesty,
někteří se smějí,
někteří řvou vzteky v aleji ukřižovaných,

jsem kolosálně staromódní,
 schovat před deštěm k Tobě,
nasládlá vůně krve ve stružkách stékající z křížů v aleji ,

k čertu s pesimismem,
nemůžu bez Tebe být !
…sooooo…yes. To You.

She knocked on the door.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Zaklepala na dveře. 

Lubomír Tomik

zabloudila v podvečeru,
zaklepala na dveře,
zachumlaná ve vlněné nádheře

oknem za záclonou se mihl stín,
někdo zapálil lampu,

zabloudila v kalném ránu,
zaklepala na dveře
zapomněla sama,
kdo vlastně otevře

-Jsem Smrt a jdu si pro Tebe !-

- S křížkem po funuse , drahá, já už byl .-

,,Zatraceně ." -řekla a zachechtala se tikotem času,
mezi zuby Jí skřípaly vteřiny.

Odešla.

Zavřel jsem dveře a lehl si zpátky k Tobě.
Fotografie od Vitor Gusmu00e3o Shimabukuro na Pexels.com
She knocked on the door. 

Lubomír Tomik

she got lost in the early evening,
she knocked on the door,
tucked away in woolly splendor

A shadow flickered through the window behind the curtain,
someone lit a lamp

she got lost in a cloudy wound,
she knocked on the door
she forgot herself
who actually opens it

-I'm Death and I'm going for you!

- With a cross after the funeral, dear, I've been .-

"Damn," she said, chuckling with the ticking of time,
seconds creaked between her teeth.

She's gone.

I closed the door and lay back next to You, my love.
Fotografie od Ivan Oboleninov na Pexels.com