Zlacká studánka…

…na Salaši.

Elisa pro Tebe, i s kartou.

…poslední báseň z minulého sešitu….Elisa…nechal jsem název…objevila se sama…a karta ,,Princ pohárů “ je na její publikování…
…tohle je můj tajemný dopis Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Dotkni  se  svým
 chodidlem země,

dotkni  se  svým chodidlem mraku,

už jen pojď ke mě,


dotkni se svým chodidlem chřtánu draků.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elisa.

Lubomír Tomik

Touch Your foot the Earth,

touch  Your foot the Clouds,

touch the maw of Dragons with Your foot,

just come to me.

Problematic answer.

Problematická odpověď při tanci.

Lubomír Tomik


,,Ne."

,,Ano , ano , ano ."

Tanec kostlivců,
stejně jen tanec kostlivců,

budu čekat,
budu čekat,
budu čekat,

,,Ne."

,,Ano."

I když ... JSI.
That's more than enough.
Problematic answer when dancing.

Lubomír Tomik


,,No."

,,Yes Yes Yes ."

Skeleton Dance,
just a skeleton dance,

I'll wait,
I'll wait,
I'll wait,

,,No."

,,Yes."

Although ... YOU.
To je více než dost.

Morový sloup v UH…

… pamatuješ?

Třeba se jednou budou stavit Covidové sloupy…na výstrahu před blbostí.

O co jiného v téhle hře jde… než o prachy?

V sobotu by na fotografii byli stovky lidí, musel jsem se prodírat davem…a pak , v jedné části města, na otevřeném prostranství,v bastionu,bylo najednou potřebné potvrzení, test.

Směšné.

Nereálné.

To správné slovo je : Represe.

Komunismus.

Výsměch.

Blbost.

Udělejme si vlastní názor.

A když jsem se začal dohadovat, stejně nás pustili. Tolik tedy k realitě.

Syrový pštrosí žaludek.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Raw ostrich stomach.

Lubomír Tomik

Because ate all the people,
the tigers wandered through the wilderness

 pulled the noose around us

we stood on opposite sides of the sea,
you shouted - Take a torch in your mouth, swim to me! 

There is a fire in the middle of it and we will make an island on it-

and...

and I keep swimming and maybe it just seemed to me that you were screaming across the sea,


the last person in a raw ostrich stomach,

it has to start somewhere,
BUT YOU KNOW,
I just swim.
Fotografie od Sippakorn Yamkasikorn na Pexels.com
Syrový pštrosí žaludek.

Lubomír Tomik

Protože sežrali všechny lidi,
tygři bloudili pustinou

stáhli smyčku kolem nás

stáli jsme na opačných stranách moře,
křikla jsi - Vem do úst pochodeň, plav mi vstříct ! Uprostřed je oheň a na něm rozděláme ostrov!-

a...

a plavu pořád dál a možná se mi to jen zdálo, že jsi křikla přes moře,

poslední člověk v syrovém pštrosím žaludku,

někde se přece začít musí,
VŠAK VÍŠ,
prostě plavu.
Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com

Krátká prohlídka kina Hvězda v Uherském Hradišti…

…VELMI zajímavá prohlídka , dříve ,, kabiny promítače “ …dnes ,,pracovníka AV“…časy se mění….

http://www.mkuh.cz/klient-523/kino-157/stranka-5324

…pohled do sálu…
…historie : Filmový pás nalevo, hard disk s daty uprostřed, napravo DVD disk….
…dva druhy promítacích přístrojů…který z nich je asi novější ?…oba stejně potřebují odvádět teplo…