She gave birth to Gods … sdoG … Yhob … yohB.

Napsáno, nahráno pro Tebe právě teď…děkuji za dnešní den.

Je to moc čerstvé, nemám přepsáno, přeloženo, chtěl jsem aby jsi ji měla co nejdříve……bolí to…i díky Tobě mám pozvání na půl osmou dnes večer, živý chat na YouTube s Floor Jansen.

Vzácný živočich / Audio / Rare animal.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

Pro Tebe. Čteno a nahráno, publikováno bez zvukových úprav. Včera večer, jako doprovod je puštěný zvuk z cd přehrávače, natočený uvnitř lidského těla ze zvukového archivu BBC, volně dostupného pro nevýdělečné projekty…a sem se to hodilo…zvuk natočený uvnitř těla….tedy pro Tebe.

Rare animal.

Lubomír Tomik

lives inside the chest,
feeds bad blood,
           if you leave him
will survive 

lives inside the chest,
not breathing, just eating,
        eats heart because eats heart,

lives inside the chests,
jumps to the roses,
jumps into volcanoes,


stone bread worm,
green orchard worm
worm of a broken needle tip,

immune to poison when You're here
immune to poison when You're here

YOU.

When the shadows shorten.

Když se stíny krátí.

Lubomír Tomik

když se tíny krátí a natahují se po Tobě
jako ruce víl
čnící k nebi zpod alejí dolmenů

jejich tíha je rozložila na atomy,
zrodily se v listech jitrocele

když stíny zamrzly v momentu fotografie

v zeleni
v zeleni
v zeleni

jaký to byl polibek ?

myšlenka ?
When the shadows shorten.

Lubomír Tomik

when the shadows shorten and reach for You
like the hands of fairies
rising to the sky from under the alley of dolmens

their weight decomposed them into atoms,
they were born in plantain leaves

when the shadows froze at the moment of photography

in the green
in the green
in the green

what was that kiss

an idea? 
Fotografie od Skitterphoto na Pexels.com

Jsou dolmeny a menhiry. Vím. Ale stejně… ,,Víly vztahují ruce“ prostě je to zavalilo, jako Ty jsi sejmula mne.