,,Divy elektřiny“…právě čteno pro Tebe…

…nedaleko pyramid…
Lyrics:

Wonders of Electricity. Pro Tebe.

Lubomír Tomik

the golden tip of the obelisk witnessed lightning directly
to a passing stranger,

who was that,
who crossed the river of time,
who wanted to see for 

between the columns of pink granite,
you stood side by side

You and Cleopatra,
-No- he said and took Your hand,
left with You

She stood,
        chin stretched with anger, nose, breathed hard

lightning of the purest energy passed through the sky,
again,
Wonders of Electricity,
Magic of You.

She breathed hard.

Hrdlo amfory.

Amphora throat.

 Lubomír Tomik

 on the edge of the Corinth Canal we observe ships in depth,
they pass through the giggles of the seagulls,
they come to You, through
amphora throat,

who would have thought
when I was walking shortly afterwards
The Lion's Gate in Mycenae,
that the Lioness will change my life,

completely,
She takes everything and turns it upside down,

who would have thought
that the Lioness slams the door to Death's nose,
"It's not time yet."

It doesn't seem to be.

Seems,
that the white teeth of the Lioness were in action,

 me, the lady with the scythe and the whole ensemble of the night race,
that You had us for dinner. 

She is amazing.
Hrdlo amfory.

 Lubomír Tomik

 na hraně Korintského průplavu sledujeme lodě v hloubce,
proplouvají chechotem racků,
připlouvají k Tobě, skrze,
hrdlem amfory,

kdo by si pomyslel, 
když jsem zakrátko poté tehdy procházel 
Lví Branou v Mykénách,
že Lvice změní můj život,

kompletně,
vezme všechno a obrátí vzhůru nohama,

kdo by si pomyslel,
že Lvice přirazí Smrti dveře před nosem ,
,,Ještě není čas."

Zdá se , že není.

Zdá se,
že vyceněné bělostné zuby Lvice byly v akci, 
že si mne, dámu s kosou a celý ansámbl noční rasy ,
že si ho dala k večeři.

Je báječná.

Je to už dvacet tři let, co jsem na těch místech byl….its now ,its forever, like You.

Štípni mne.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Štípni mne.

Lubomír Tomik

štípni mne před alejemi Carnacu,
štípni mne před omfalem v Delfách,

abych se z podivného snu,
chvíli děsivého,
chvíli nádherného,

štípnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni mne
abych se probudil vedle Tebe
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Pinch me.

Lubomír Tomik

pinch me from the alleys of Carnac,
pinch me before the omphalus in Delphi,

to make a strange dream
a time scary
a moment of wonderful

pinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnch me
to wake up next to You 
Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com