Večeře v Paříži II. : Básnické video jinak.

Čte Komtesa D.O. , v Restauraci v Paříži, se svolením. Napsal L.T.
Pro Tebe.

Lyrics:


Restaurant in Paris.

Lubomír Tomik

when all the guests left,
we locked and
sat opposite each other

at a small wooden table in the corner

eager for all those specialties,

was enough
that we hold our hands
and through the interpretation across the path behind the railing
the Seine flowed lazily

engraved a smile on Your face,

the wind blows on its surface orange and
yellow fallen leaves

to our hunger.

Cestování po souši.

Fotografie od Piotr Arnoldes na Pexels.com
Traveling by land.

Lubomír Tomik

where we come from and where
everything is big N,
like NOW

I close my eyes and eat pizza
with a edge stuffed with cheese

with edges stuffed with cheese

the best one
because it has a flavor

her taste is You
eye gloss
Your scent
Your words

travel by land and the expedition arrived in places
where the natives revealed the recipe
for a sacred meal,
wonderful,
other,

there,
in deep valleys. 
Fotografie od ARUNANGSHU TAPASWI na Pexels.com
Cestování po souši.

Lubomír Tomik

odkud přicházíme a kam
všechno je velké T,
jako TEĎ

zavřu oči a jíme pizzu
s    okrajem      plněným sýrem

s okraji plněnými sýrem

tu nejlepší,
protože má příchuť

její příchuť jsi Ty,
lesk v očích,
Tvá vůně,
Tvá slova,

cestování po souši a výprava dorazila do míst,
kde domorodci odhalili recept
na posvátný pokrm,
báječný,
jiný,

tam ,

v údolích hlubokých.
Fotografie od Dominika Roseclay na Pexels.com