Večeře v Paříži I.

Básnické video pro Tebe. Však Víš.
Lyrics:

Restaurant in Paris.

Lubomír Tomik


when all the guests left,
we locked and
       sat opposite each other

at a small wooden table in the corner

eager for all those specialties,

was enough
that we hold our hands
and through the interpretation across the path behind the railing
the Seine flowed lazily

engraved a smile on Your face,

the wind blows on its surface orange and
yellow fallen leaves

to our hunger.

Konec první části.

Fresh coffe.

Fotografie od Michael Burrows na Pexels.com
Fresh coffee.

Lubomír Tomik

Imagine
fresh coffee,

a breath of smell when You wake up,

 darkness in a white mug,

his weight,
and meteorologist information:

,,Yes. She will live forever! "

I imagine You
during Samhain,

in a clearing in deep forests,

the darkness illuminates only
Your beauty
Your tenderness.
Fotografie od Kaboompics .com na Pexels.com
Čerstvá káva.

Lubomír Tomik

Představ si
čerstvou kávu,

závan vůně, když se probouzíš,

její tmu v bílém hrnku,

jeho váhu,
a informace meteorologa :

,,Ano. Bude žít věčně! "

Představuji si Tě,
během Samhainu,

na mýtině v hlubokých lesích,

tmu ozařuje jen 
Tvá krása,
Tvá něha.
Fotografie od Adnan Uddin na Pexels.com

Glacial mountains.

Ledovcovým pohořím.

Lubomír Tomik

za vysokým trojuhelníkovým vrcholem,
je štít Tebe

za lesem  špatných injekcí beznaděje
je štít Tebe

za ledovcovým pohořím je štít Tebe

plavu v Oceánu Absolutního Snu,
o kráse, 
o Tobě.
Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com
Glacial mountains.

Lubomír Tomik

behind a tall triangular top,
is the shield of You

behind a forest of bad injections of despair
is the shield of You

behind the glacial mountains is the shield of You

I swim in the ocean of an absolute dream,
about beauty
about You.