Dominantní.

Fotografie od Will Mu na Pexels.com
Dominant.

Lubomír Tomik

Exporting oranges is a risky business,
lantern in hand,
You touched me inside chest and made a knot on the guts,

You knotted a knot to a knot of milion knots,
only one tied me to You forever,

Your face

how many gardens they left,
how many blood vessels did they drink,
how many clouds they pulled from the sky and clenched into fists.

Let's spread ourselves with crocodile fat,
smile, please

bath in lotus flowers,
washing the deceased.

Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dominantní.

Lubomír Tomik

Vývoz pomerančů je riskantní podnik,
v ruce lucernu,

šáhla jsi do mne 
 
a na vnitřnostech
 
  udělala suk
 

zauzlovala jsi uzlovatě uzel na miliuzel uzlů,
jen jeden svázal mne k Tobě navždy,

Tvá tvář

kolik opustili zahrad,
kolik vypili cév,
kolik oblaků stáhli z oblohy a zmačkali v pěsti.

Pomažme se krokodýlím lojem,
usměj se prosím,

koupel v lotosových květech,
omývání zesnulého.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

Drcený led a cyankáli.

Drcený led a cyankáli.

Lubomír Tomik

V aricinském háji 
sedlala koně,
nohy do třmenů

Vysílání z minulosti,
skřípot,
 vchází a řekne :

,,Drcené cyankáli a led "- zvuky,
tikání hodin

Drcený led a cyankáli

Vysílání ze skřípotu,
minulost

Ledové cyankáli,
drť

V aricinském háji,
seděla pyšně,
nosík ve vůni lovu vteřin minut a dní,

všechny je vybije,
              do poslední.

Drcený led a cyankáli.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Crushed ice and cyanide.

Lubomír Tomik

In the aricin grove
saddled a horse,
legs in stirrups

Broadcasts from the past,
scratch,
 enters and says:

"Crushed cyanides and ice" - sounds,
ticking clock

Dry ice and cyanide

Broadcasting,
past

Ice cyanides,
crumb

In the aricin grove,
she sat proudly
     a nose in the smell of hunting for seconds minutes houres and days,

 will hunt them all,
                   to the last.

Crushed ice and cyanide.