Obnažit Tvůj spánek.

Obnažit Tvůj spánek. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Rozprostři tapisérii snů,
lehké črty tuší,

obnaž svůj spánek.
Fotografie od Andrea Piacquadio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Exposing your sleep.

Lubomír Tomik


Spread out the tapestry of dreams,
light lines of ink,

expose Your sleep.