Vzácný živočich.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com
Rare animal.

Lubomír Tomik

lives inside the chest,
feeds bad blood,
      would survive in each of us

lives inside the chest,
not breathing, just eating,
    eats heart because eats heart,

lives inside the chest,
jumps into volcanoes,

stone bread worm,
green orchard worm
worm of a broken needle tip,

immune to poison when You're here.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vzácný živočich.

Lubomír Tomik

žije uvnitř hrudního koše,
krmí se špatnou krví,
přežil by v každém z nás

žije uvnitř hrudních košů,
nedýchá, jen žere,
žere srdce protože žere srdce,

žije uvnitř hrudních košů,
skáče do sopek,

červ kamenných chlebů,
červ zeleného sadu,
červ zlomeného hrotu jehly,

imunní vůči jedu když jsi tady.
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

Zuby Nehty na Podviní!

Právě jsem měl neuvěřitelnou možnost slyšet Zuby Nehty naživo přes kamarádův telefon!

Pavlo! Ať Vám to vyjde a … však víš!!!!!

Nečekaně volal a srazil mě tím nejtvrdším pravým hákem když jsem je poznal…

Paráda!

Fotil přímo L.A. na místě, díky!

Z druhé strany světa…

… má Tina na svém https://www.youtube.com/c/CuriousBeingbyTina velmi zajímavé informace, videa, fotografie, hypotézy…doporučuji všem se zájmem o naši minulost, všem kteří jsou otevření JINÝM názorům a nebojí se toho.

Jen tak dál Tino, video o Yangshanském Monumentu bere dech…co skutečně BYLO ?

Yes.

Botanické objevy pro Tebe.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Botanické objevy.

Lubomír Tomik

Mávnutí mačetou makabrózně
rozetnulo temně zelenou přehradu džungle

několik červených peříček se sneslo
k zemi

k

z
e
m
i

mořská pláň v dohledu
 brašnu plnou liány
 z pradávných indiánských legend o stvoření světa a Tebe a všeho

úponky se dostaly do pasti
úponky se dostaly do pasti

úponky se dostaly do pasti

my jsme se dostali do pasti,
past v pasti pasti,
té nejkrásnější pasti.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com
Botanical discoveries.

Lubomír Tomik

Waving the machete macabrosely,
shattered the dark green dam of the jungle

a few red feathers fell
to the ground
to 

the

g
r
o
u
n
d

sea ​​plain in sight
        a bag full of vines
from ancient Native American legends about the creation of the world and You and so on

tendrils fell into a trap
tendrils fell into a trap
tendrils fell into a trap.

We got trapped,
trap in the trap of the trap
the most beautiful trap.
Fotografie od adine maceno na Pexels.com

Divy Elektřiny. Pro Tebe.

Wonders of Electricity. Pro Tebe.

Lubomír Tomik

the golden tip of the obelisk witnessed lightning directly
to a passing stranger,

who was that,
who crossed the river of time,
who wanted to see for 

between the columns of pink granite,
you stood side by side

You and Cleopatra,
-No- he said and took Your hand,
left with You

She stood,
        chin stretched with anger, nose, breathed hard

lightning of the purest energy passed through the sky,
again,
Wonders of Electricity,
Magic of You.

She breathed hard.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Divy elektřiny. For You.

Lubomír Tomik

zlatá špička obelisku svedla blesk přímo
do kolemjdoucího neznámého,

kdo to byl,
kdo řeku času překročil,
kdo se chtěl přesvědčit

mezi sloupy z růžové žuly,
stály jste vedle sebe,

Ty a Kleopatra,
-Ne- řekl a vzal Tě za ruku,
odešli jste a

Ona stála,
bradu napruženou hněvem, nosík, dýchala prudce

oblohou projel blesk nejčistší energie,
znovu,
divy elektřiny,
Magie Tebe.

dýchala prudce.

Za časů národních výborů II.

…a skok o několik desítek let dopředu, na jedné zahradě, v blíže neurčeném městě…

Děkuji za nečekanou prohlídku domácího muzea.